Tag Archives: transparantie

Platform smart communities met 5 pijlers

Iedereen kent het begrip ‘Hub’ uit de luchtvaart of de logistiek; een knooppunt waar passagiers- en goederenstromen samenkomen en worden herverdeeld naar de eindbestemming. Letterlijk is een ‘Hub’ een spil. Dat is precies de functie die ArcGIS Hub in een meer »

Posted in ArcGIS Hub, Smart communities, Web GIS | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Open data, hoe doe je dat?

Wat is open data en hoe pak je het aan? Het waterschap Groot Salland kwam bij ons met deze vraag. Binnen een paar weken hadden de medewerkers van het waterschap samen met mij het vraagstuk voor hun organisatie opgelost, inclusief de uitvoering. Omdat deze ervaring interessant kan zijn voor andere organisaties, delen we graag onze aanpak.

Eigenschappen open data
Over welk onderwerp praten we als het gaat over open data? Door met de ‘wat’-vraag te beginnen maken we helder voor alle betrokkenen wat open data is. Op het Open Data-portaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl) wordt open data omschreven aan de hand van de volgende eigenschappen:

  • De data is openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op de data.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Valkuilen
Met deze kaders wordt al een stuk duidelijker wat valt onder open data. Op de website staat tevens een handreiking om in 4 stappen naar open data te komen. Hierin worden ook de juridische aandachtspunten genoemd. De valkuilen die naar voren komen – ook al voldoet de data aan de bovenstaande punten – zijn namelijk dat de data de belangen van derden niet mogen schaden. Immers, dit kan tot aansprakelijkheid en tot negatieve publiciteit leiden.

Open data

Bestuur koos de datasets via thema’s.

Kiezen datasets
Dan nu aan de slag? Nee, eerst nadenken met welke datasets je wilt beginnen. Op welke van jouw datasets zit de maatschappij te wachten? Welke dataset wil je als organisatie als open data gaan publiceren? Deze vraag heeft waterschap Groot Salland duidelijk kunnen beantwoorden door naar het bestuur te kijken. Het bestuur heeft aangeven welke datasets belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering door de hoofdtaken als uitgangspunt te nemen. Die zijn opgedeeld in de thema’s Veilige dijken, Ruimte voor water, Schoon water, Genieten van water. Het waterschap zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit, beschermt het gebied tegen hoogwater en wateroverlast. Het waterschap werkt aan een duurzaam beheer van het watersysteem en de hiermee verweven waterketen.

Relatie met water
Datasets als ‘legger watersysteem’, peilbesluit en waterbergingen komen in een gesprek dan als vanzelf naar voren. Ook een dataset als ‘watererfgoed en cultuurhistorische objecten die een relatie met water hebben’ is aan het lijstje toegevoegd. Genieten van water gebeurt immers niet alleen met een bootje op het water, maar ook op de fiets, lekker langs de dijk fietsen om bij die oude watermolen af te stappen en van het uitzicht te genieten. Deze datasets zijn bekostigd uit publieke middelen, er berust geen auteursrecht of andere rechten op en ze zijn openbaar.

open data

ArcGIS Open Data is onderdeel van ArcGIS Online.

ArcGIS Open Data
Nu de ‘wat’-vragen beantwoord zijn, komt de ‘hoe’-vraag aan de orde. Deze was voor waterschap Groot Salland nog gemakkelijker te beantwoorden. Het waterschap wilde gebruik maken van ArcGIS Open Data, omdat dit Open Data-portaal inbegrepen zit bij ArcGIS Online. Met een paar klikken hebben we samen de publieke items ‘open’ gemaakt en vervolgens in een Open Data-groep geconfigureerd.

Developer-API
Met het inzetten van het Open Data-portaal zijn de onderdelen computer-leesbaar en open standaarden ‘getackeld’. Naast de gangbare formaten als shapefile, csv en kml is er een developer-API beschikbaar, handig voor ontwikkelaars om de data bijvoorbeeld aan te roepen via Geo-JSON. Het is mogelijk om een ‘abonnement’ op een dataset te nemen: een belangstellende krijgt dan direct een melding wanneer er een wijziging in de data is gemaakt. Kortom, het vinden van de data en gebruiken ervan is met ArcGIS Open Data op eenvoudige en toegankelijke wijze geregeld.

Voordeel voor maatschappij én organisatie
Niet alleen de maatschappij heeft voordeel bij open data, als organisatie heb je ook de nodige voordelen van open data. Je gaat als organisatie kritischer naar de kwaliteit van de data kijken. In samenspel met het beheerproces wordt de data breed en open uitgedragen, zodat iedereen ervan kan ‘genieten’ en feedback kan geven. Hiermee neemt de transparantie als waterschap (als overheid!) toe, het is namelijk gegevens onthullen waar iedereen van kan profiteren. Open data, doe je samen! Als organisatie en met de maatschappij.

Bekijk de ArcGIS Open Data-website van waterschap Groot Salland…

Download flyer ArcGIS Open Data…

E-mail voor meer informatie over ArcGIS Open Data naar contact@esri.nl.

Posted in Achter de schermen, ArcGIS Online | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Open data, hoe doe je dat?