Tag Archives: tips

Handige tips voor gebruiksvriendelijke webapps

Bij het doen van sommige analyses hoop je dat de uitkomst je stille vermoeden niet bevestigt, maar weet je eigenlijk al dat het wel gaat gebeuren. Het overkwam me toen ik voor het Financieele Dagblad de top-10 treinstoringen in Nederland meer »

Posted in Apps, ArcGIS Online, Tips | Tags: , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Handige tips voor gebruiksvriendelijke webapps

Webtoegankelijkheid: dit is wat u wilt weten

Per 1 juli 2018 treedt hetTijdelijk besluit ‘Digitale toegankelijkheid overheid’in werking. Toepassing van de toegankelijkheidseisen uit EN 301 549 valt dan niet meer onder het ‘Pas toe of leg uit’-regime, maar wordt wettelijk verplicht. Dit besluit stelt echter in artikel 2.2.d expliciet (en volgt daarmee de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties) dat het besluit niet van toepassing is op online kaarten. Enige uitzondering is dat in het geval van kaarten voor navigatietoepassingen de essentiële informatie ook op andere wijze (lees: routebeschrijving in tekst) toegankelijk gemaakt moet worden. Lees de bron

Continue reading

Posted in Ongecategoriseerd, Tips | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Webtoegankelijkheid: dit is wat u wilt weten

De kracht van ruimtelijke analyses: ‘Where the rubber hits the road’

In de wereld van geografische informatiesystemen is het uitvoeren van een ruimtelijke analyse de plek waar al het harde werk van digitaliseren, het bouwen van een database, errorinspecties, omgaan met projecties en coördinatensystemen bij elkaar komt, ofwel: ‘where the rubber hits the road’.

Tims Tools & Tricks

Analyses zijn het onderwerp
van Tims Tools & Tricks

Betere beslissingen 
Analyses leiden tot resultaten, resultaten tot nieuwe inzichten en uiteindelijk in het nemen van betere beslissingen. Het is dan jammer dat ruimtelijke analyses nog niet optimaal worden benut, terwijl dit van cruciale meerwaarde is voor elke organisatie. Vooral nu de beschikbaarheid van data (bijvoorbeeld BAG, TOP10NL, AHN2) en de geo-expertise bij organisaties alsmaar toeneemt. Als organisatie wordt het steeds makkelijker om het verschil te maken bij allerlei vraagstukken. Dit kan met de juiste kennis en kunde van de diverse (analyse)functies in ArcGIS for Desktop.

Kennis en mindset
Het is zeker niet gemakkelijk om in de enorme gereedschapskist van Esri de juiste tools te vinden, die je project naar een hoger niveau tillen. Hiervoor is kennis van de functionaliteit nodig, maar ook de ‘mindset’ hoe je de functies op een bruikbare manier kan toepassen. Kortom: voor succesvol gebruik ontkom je er niet aan om beide onderdelen te beheersen. Daarnaast is een vooruitziende visie ook een pre voor succesvol gebruik, want de kans dat de data precies geschikt is komt zelden voor.

Tims Tools & Tricks

Het gaat om kennis
en een mindset.

Vragen geven richting
Het is daarom aan te raden dat je vooraf jezelf systematisch een aantal vragen stelt, zodat je meer richting aan je werkzaamheden kan geven:

  • Waar wil ik een antwoord op?
  • Welke data heb ik hiervoor nodig en is deze beschikbaar?
  • Wat is de kwaliteit van de data en is preparatie nodig?
  • Welke onderzoeksmethode (analysetool) is geschikt?
  • Op welke manier wil ik de resultaten visualiseren?

Verschil maken
De rubriek Tims Tools en Tricks in de Esri GIS Nieuwsbrief gaf in de afgelopen 1,5 jaar in negen edities extra inzicht in de mogelijkheden van handige tools, tricks en werkprocessen vanuit een inhoudelijke context. Deze tools kunnen u helpen om het te verschil maken in uw organisatie.

Tims Tools & Tricks

De schrijver van Tims Tools &
Tricks, Tim van der Velden,
neemt afscheid van Esri.

Tim van der Velden, technisch engineer, neemt afscheid van Esri Nederland. De rubriek met tips in de Esri GIS Nieuwsbrief blijft bestaan. Het stokje wordt overgenomen door andere technische collega’s van Esri Nederland.

De negen Tims Tools & Tricks die verschenen in de Esri GIS Nieuwsbrief:

Posted in ArcGIS, Tips | Tags: , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De kracht van ruimtelijke analyses: ‘Where the rubber hits the road’