Tag Archives: samenwerken

Smart bezig? Zet de opgave centraal!

Wat maakt een smart city-platform nu succesvol? Beginnen bij het begin. En dat begin is als regel een concreet probleem; een opgave waar de stad mee zit. Dat kan een van de grote maatschappelijke vraagstukken als de woningmarkt of de meer »

Posted in samenwerken in de keten, Smart communities | Tags: , , , , | Plaats een reactie

“Betrek mij!”, roept de burger

Nederlanders willen graag samenwerken met de gemeente, maar worden op dit moment voor hun gevoel niet of nauwelijks betrokken bij het werk van de gemeente. Deze en andere opvallende onderzoeksresultaten publiceerde Vereniging Eigen Huis onlangs. Ik las in het rapport verder dat zo’n tweederde van de huiseigenaren ook vindt dat de gemeente onvoldoende communiceert over hun projecten. En driekwart van de ruim 7000 deelnemers geeft aan te willen samenwerken met de gemeente voor een betere leefomgeving.

Waarom nog geen samenwerking?
Het maakt niet uit met wat voor soort projecten; eigenhuis-bezitters willen samenwerken. Of het nu gaat om de aanleg van nieuwe wegen, herinrichting van parken of de sloop van gebouwen. En waarom werken gemeenten dan niet samen? Is het organisatorisch lastig, omdat de informatie intern teveel versnipperd is? Of ontbreekt er kennis over hoe je  eenvoudig kan samenwerken? Is er angst voor  weerstand of ‘meningen’? Is het omdat de werkzaamheden zijn uitbesteed aan aannemers en er geen afspraken zijn over communicatie?

Bron: Vereniging Eigen Huis, Bewonersinvloed bij plannen in de leefomgeving, februari 2018

Integraal samenwerken vraagt afstemming
De gemeente heeft een enorm breed scala aan verantwoordelijkheden voor de buitenruimte. Het is daarom inderdaad vaak lastig om uit een grote reeks van grote en kleine projecten (naast de daadwerkelijke uitvoering) ook nog te denken aan de inwoners.
Welke projecten zijn er binnen een gemeente bijvoorbeeld? Het riool of de weg is toe aan vervanging. Of: vanuit verkeersveiligheid moet een kruispunt een rotonde worden. En: het energiebedrijf wil graag de gasleiding vervangen.

Elke afdeling doet het werk vanuit zijn eigen vak en eigen begroting. Afstemming met andere afdelingen of organisaties maakt het lastiger en kost weer meer tijd. Ook al zijn daar soms winsten te behalen in de afstemming, door werkzaamheden te combineren, toch is dit lastig. Vaak komt dit ook omdat elke afdeling in zijn eigen beheerpakket en eigen wereld dit aan het inplannen is. Afstemming is dan een extra handeling. En dat is dan nog alleen de afstemming met andere vakinhoudelijke mensen, laat staan als je dat ook nog moet afstemmen met inwoners met minder kennis en soms andere belangen.

Bron: Vereniging Eigen Huis, Bewonersinvloed bij plannen in de leefomgeving, februari 2018

Organisatorisch afstemmen om kosten te besparen
Hoe pak je dit goed aan? Een groot aantal gemeenten is ermee bezig; het gaat om organisatorisch afstemmen van projecten, zodat afdelingen maar ook andere organisaties niet in elkaars vaarwater zitten en er kan worden samengewerkt. De eerste stap is weten ‘waar’ projecten worden uitgevoerd: wie is de contactpersoon, wat is de planning en wat zijn de werkzaamheden. Met dit centrale kaartbeeld heeft iedereen meer inzicht op wat er gaande is op het grondgebied.

De volgende stap is dan dit kaartoverzicht, of een deel van de gegevens, te delen met inwoners. Bepaal daarna wie er verantwoordelijk is. Het belangrijkste is dat de informatie eenvoudig, snel, overal bereikbaar en laagdrempelig is. Hoeveel kost deze extra taak? Niet veel tijd en het levert ook extra informatie op. Met ArcGIS Online kan iedere projectleider met een inlogcode zelf de projecten intekenen, aanpassen en delen met anderen. De afdeling Communicatie kan deze zelfde kaart, eventueel vereenvoudigd, presenteren op de website en eventueel aanbieden als abonnementsservice voor belangstellenden via e-mail of whatsapp. Als iedereen zijn projecten op de kaart zet, dan is het snel te zien met wie je iets moet afstemmen.

Weerstand van inwoners: creëer een open houding
Inwoners willen meer van hun gemeente. Hoe komt dat? Misschien zijn gemeenten bang voor de weerstand of reacties van inwoners van wat ze dan te melden hebben. Dat kan. Mensen ventileren eenvoudig hun mening. Dat gebeurt echter ook als je niet communiceert. Het is beter om vooraf informatie te verstrekken en inwoners zoveel mogelijk te informeren, in plaats van te wachten tot de ergernis vergroot.

Bovendien is de nieuwe wetgeving voor de leefomgeving ook een aanleiding om deze houding van een dicterende overheid naar faciliterende en open overheid te transformeren. De overheid kan zo co-creëren met haar inwoners. Het betrekken van aannemers bij de werkzaamheden kan door hen op dezelfde projectenkaart toegang te geven om hun planning in te vullen en eventuele wijzigingen direct zelf door te laten voeren. Ook dan kan het nuttig zijn als ze zelf kunnen zien met wie ze te maken krijgen bij de uitvoering in andere naastgelegen of overlappende projecten.

Integraal aan de slag
Op basis van het onderzoek van VEH is er dus een goede aanleiding voor gemeenten om in buurten met veel koopwoningen meer aan communicatie te doen over projecten. Voor de communicatie is het echter van cruciaal belang dat dit juiste en correcte informatie is en dat dit eenvoudig beheerd moet kunnen worden door de directe betrokkenen. Niet een extra taakje voor de afdeling Communicatie of voor het projectbureau, maar een integraal onderdeel van het werk van de projectleiders, waarbij de informatie eerst en vooral voor de projectbetrokkenen nuttig en informatief is. De afdeling Communicatie kan dan op basis van deze brondata een kaart publiceren die voor de inwoners inzichtelijk en begrijpelijk is.

Het kan met ArcGIS 
De beschreven aanpak kan gerealiseerd worden op basis van ArcGIS met standaard configuratie, wat snel en eenvoudig te realiseren is. De meeste gemeenten in Nederland beschikken over een ArcGIS Desktop-licentie, waardoor ArcGIS Online direct beschikbaar is en een openbare projectenkaart direct is te realiseren, zonder extra onderhoudskosten.

Wilt u meer weten over hoe dit is aan te pakken met ArcGIS Online? We kunnen u in contact brengen met andere organisaties die dit al succesvol doen en we kunnen helpen dit in te richten op een manier zoals u dat wil en past bij uw gemeente.

Wilt u aan de slag met een projectenkaart om daarmee de inwoners beter te informeren over de lopende en komende projecten in hun buurt? E-mail naar content@esri.nl

Posted in Esri, samenwerken in de keten, Smart communities | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor “Betrek mij!”, roept de burger

Esri kick-off met veel energie

ArcGIS als systeem

ArcGIS als systeem

Maandag waren we te gast bij Cap Gemini, voor onze traditionele kick-off van het nieuwe jaar. Het is goed om af en toe met alle collegae bijeen te komen, want elkaar even in de ogen kunnen kijken heeft nu eenmaal veel meer impact dan de digitale variant. De datum is bewust wat later in maand gekozen, zodat de wintersporters ook van de partij kunnen zijn. Het is ook bewust altijd bij een klant of partner van Esri: zodat we het bestaansrecht van Esri, “gebruikers van geo-informatie succesvol maken” extra kunnen benadrukken.

Lightning talks

Bart Kusse gaf als gastheer van de dag een toelichting over het raakvlak met GIS en over verschillende projecten van CAP Gemini. Verder is de kick-off vooral een interne bijeenkomst, bedoeld als gezamenlijke start van het nieuw jaar. De onderwerpen die dan zoal aan de orde komen: het jaarplan voor 2013, welke volgende stappen gaan we samen zetten, hoe ontwikkelt het ArcGIS platform zich verder. Maar ook het medewerkertevredenheidsonderzoek (3x woordwaarde), de personeelsvereniging Esrifun en de OR staan even in het voetlicht. Dit keer eindigden we met zes zg “Lightning talks”, waarbij zes collegae, elk in vijf minuten, vertelden wat ze het komende jaar gaan oppakken, samen met de zes verschillende klanten.

Samen ondernemen

We hebben bijzondere aandacht gegeven aan “samen ondernemen” als thema. Dat beperkt zich –juist- niet tot de Esri collegae, maar is vooral bedoeld om samen met partners en klanten nieuwe vormen van samenwerking te ontdekken. Dat kan in bestaande en vertrouwde omgevingen, maar juist ook in nieuwe toepassingen. We menen dat ArcGIS Online daarvoor een mooie basis vormt!

Samen muziek maken!

Samen muziek maken!

We eindigden met wat meer interactie: samen trommelen. Net als samen werken en samen ondernemen, bereik je meer als je samen, ipv alleen, muziek maakt. Het verbaasde me hoe snel er toch redelijk geluid uit zo’n grote groep (130 vrouw/man) kwam. Onder professionele begeleiding werd er rythmisch op los getrommeld en sloten we de dag met pijnlijke vingers, maar met extra energie, af. Na een gezamenlijk buffet kon iedereen na de spits rustig naar huis rijden.

 

Op de terugweg hoorde ik op de radio dat het die maandag Blue Monday was, de meest deprimerende dag van het jaar. Kan niet zeggen/schrijven dat we daar ooit last van hebben gehad!

Posted in Achter de schermen | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Esri kick-off met veel energie

Nieuwjaarswens voor 2013

Soms kost het meer kracht om vooruit te komen dan je in eerste instantie had verwacht. Gelukkig hoeft niemand er alleen voor te staan. Door samen te werken worden krachten gebundeld. Hartelijk dank dat we het afgelopen jaar u en uw organisatie mochten ondersteunen. En ik hoop dat Esri ook komend jaar mag bijdragen aan het succesvol gebruiken van informatie voor uw organisatie!

In 2012 hebben we veel aandacht besteed aan de kracht van de kaart. Geografische informatie analyseren biedt waardevolle inzichten. We gebruiken voortdurend deze informatie om te kijken waar we zijn, iets voor te bereiden of af te wegen.

Veel organisaties merken in meerdere of mindere mate wat van de onzekere situatie waarin de economie zich verkeert. ArcGIS biedt organisaties al jarenlang bij uitstek het gereedschap om meer uit uw informatie te halen. Voor het 20e jaar op rij zullen gebruikers van ArcGIS op de Esri GIS Conferentie hun verhalen delen. Deze reis zetten we graag voort.

Wij willen samen met u in 2013 een frisse blik werpen op geo-informatie om zo meer uit beschikbare kennis te halen, betere beslissingen te nemen en steeds gemakkelijker te communiceren met de mensen waar u mee of voor werkt.

Zoals u wellicht weet, geven wij traditiegetrouw in de kerstperiode een donatie aan een goed doel. Esri Nederland voelt zich verbonden met het werk van KWF Kankerbestrijding. Ook u kunt helpen, kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl voor meer informatie.

Wil je zien waar ik op het GeoFort ben geweest om dit filmpje op te nemen? Bekijk het gerust eens online hoe wij dit verhaal in kaart hebben gebracht via een webmap.

Ten slotte, ik hoop dat u een fijne jaarwisseling heeft gehad. Namens de directie en medewerkers van Esri Nederland wens ik u het beste toe voor u persoonlijk en in uw werk veel succes. En bovenal wens ik u een goede gezondheid toe.

Posted in Esri | Tags: , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarswens voor 2013