Tag Archives: open data

Als iedereen praat over smart, hoe pak je smart city-vraagstukken dan concreet aan?

Steeds meer steden willen een smart city zijn. Maar wanneer mag jezelf als stad een smart city noemen? Ik hoor steeds meer mensen om mij heen die een smart city wel zien zitten, want laten we eerlijk zijn: wie is nu niet ontzettend benieuwd hoe zijn stad over 10 jaar eruit ziet? Innoveren hoort bij Nederland. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we nú onze kennis goed inzetten dat we hier in de toekomst van profiteren? En waarom is locatie essentieel in het analyseren van smart city-vraagstukken? Dit was één van de vragen die aan ons werd gesteld op het jaarlijkse topontmoeting smart city-evenement in Eindhoven.

Mensen trekken massaal naar de stad. Om te wonen, werken of te recreëren. En als er steeds meer mensen in de stad zijn, leidt dat ook tot steeds grotere uitdagingen op het gebied van veiligheid, economie, mobiliteit en duurzaamheid. Steden moeten dus snel anders georganiseerd worden om leefbaar te blijven. Zelfs zo snel dat de Rijksoverheid allerlei innovatieve projecten ondersteunt en een nationale smart city-strategie heeft opgesteld om steden vooral maar smart te maken. De urgentie is dus aanwezig.

Smart werken kan dankzij data. Tegenwoordig is data en ook open data overal aanwezig. We leven in een tijd waarin alles gevolgd kan worden met behulp van sensoren. Bijvoorbeeld de verkeerstromen meten, de loopstropen van bezoekers door een stad heen, het geluids- of warmteniveau of de luchtkwaliteit. Er is dus heel veel data beschikbaar.

Hoe kunnen we onze kennis zo inzetten dat we effectief gebruik maken van deze data? Ons antwoord: door locatie als uitgangspunt te nemen en deze data (uit verschillende bronnen) op een kaart te zetten. Door op basis van deze locaties analyses uit te voeren en zo patronen te ontdekken. Wist u bijvoorbeeld dat als u de bronnen van bijvoorbeeld het weer, het wegverkeer en de luchtkwaliteit op een kaart zet, dat u realtime kunt zien wat er gebeurt? Dat deze data als big data wordt opgeslagen en dat u de gegevens over een periode kunt analyseren? Zo ontdekt u nieuwe patronen en kunt u beleid slim aanpassen.

Dashboard

Met dit voorbeeld stonden mijn collega Bert Vermeij en ik vorige week op het smart city-evenement 2017 in Eindhoven. Een jaarlijkse topontmoeting waarbij verschillende mensen uit de energie- en mobiliteitssector, technisch universiteiten en beleidsmedewerkers van diverse overheden aanwezig waren. Een groep mensen die doorgaans nog niet met een Geografisch Informatie Systeem werkt. Maar wat was het vernieuwend voor ze! Een platform waarbij op basis van locatie allerlei (realtime) data geanalyseerd wordt.

Wat is uw idee? Vanuit Esri Nederland dagen we u graag uit om úw idee te presenteren. Welke bronnen zou u willen combineren op de kaart? Als u nog niet waar u kunt beginnen helpen onze smart city experts u graag verder. Informeer naar de mogelijkheden via contact@esri.nl

Posted in open data, Smart communities | Tags: , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Als iedereen praat over smart, hoe pak je smart city-vraagstukken dan concreet aan?

Open data, the battle

Het was in de herfst van 2010 toen we bij Esri Nederland voor het eerst tegen het concept ‘open data’ aanliepen. We waren meteen enthousiast. Als organisaties zonder beperkingen data ter beschikking stellen, kunnen anderen daarmee iets nieuws maken. Zou de data dan ook nog structuur hebben en actueel zijn, dan neemt de kans alleen maar toe.

app-waterDelen

Nu 5 jaar later is het dromen en filosoferen over open data grotendeels realiteit geworden – hoewel werken met open data af en toe een gevecht is geweest. Esri heeft anderen mogen ondersteunen om datasets open te maken en we delen onze kennis op dit gebied. Ook gebruiken we zelf open data om bijvoorbeeld tot nieuwe basiskaarten te komen. Ten slotte stellen we nieuwe datasets als open data ter beschikking, zoals bijvoorbeeld de postcodekaart van Nederland.

Ideation
Ondanks dit blijft aandacht voor open data noodzakelijk. Wedstrijden, die uitnodigen om met open data te stoeien, zijn daarvoor een goed middel. Dit proces wordt ook wel ‘ideation’ genoemd. Rijkswaterstaat en KNMI hebben daarom een heuse Open Data Battle georganiseerd. Wij voelden ons uitgedaagd door de vele datasets.

Aan de slag

Na de uitgebreide toelichting, tijdens de informatiedag gegeven door de verschillende bronhouders van de open data, hebben wij eerst organisatiebreed een oproep gedaan. Met een groep collega’s zaten we via een conference call ‘bij elkaar’ en werden een hoop ideeën gedeeld. We zijn aan de slag gegaan met de vraag: ‘Is het mogelijk een routeplanner voor ‘op het water’ te bouwen, rekening houdend met de hoogte van een boot en eventueel sluistijden? We voelden bij dit idee wat lichte frustratie van een paar collega’s doorklinken, wat altijd een goede motivator is voor een innovatief idee.sluis

How it’s made

Uit de data van opendatabattle.nl hebben we de vaarwegen en bruggen geselecteerd (bron: NWB). Vervolgens hebben we per brug de maximale hoogte, bij geopende en gesloten status, bepaald. In een aparte kolom hebben we aangegeven of bruggen open kunnen, of niet. Dit heeft namelijk wel effect op de voorgestelde route. Het lijnsegmentenbestand van vaarwegen hebben we opgesplitst om zo navigeren vanaf en tot aan een brug mogelijk te maken. Zo is een nieuw netwerk opgebouwd, voorzien van routeringsparameters. Dit nieuwe netwerk hebben we als (REST-)service gepubliceerd, die vervolgens door de webapplicatie is ontsloten.*

En nu?

Met een nominatie op zak zijn we benieuwd waar we in ‘the battle’ eindigen. We hadden graag wat meer tijd gehad om een breder netwerk van organisaties te laten aansluiten bij deze data. Deze versie van ‘WegWijs op het Water‘ (de alliteratie is van collega Marcel de Rink) zien we als een soort halffabricaat, waarmee we vooral ook anderen op een idee willen brengen. Omdat de open data van Rijkswaterstaat en KNMI nog veel meer mogelijk maken kunnen we dit idee met een andere partij samen een stap verder brengen? We blijven nog even grasduinen door de verschillende databronnen. Daar zijn nog veel ideeën uit te halen. Voorlopig kunnen we nog aan de slag met het waarmaken van onze dromen en filosofieën over open data.

*Voor de geïnteresseerden: de gebruikte tools zijn Network Analyst, de ETL-tool ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS for Server, HTML5, ArcGIS JavaScript API en een aantal standaard widgets. Voor meer informatie, e-mail naar Mark Jagt via contact@esri.nl

wegwijs-water

Posted in Achter de schermen, Apps, open data | Tags: , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Open data, the battle

Van (100%) open postcodes naar open postcodevlakken

Postcodevlakken en open data: tot nu toe is dat nog niets geworden. In februari 2014 kwam er in de vorm van een convenant (tussen de overheid en PostNL) eindelijk uitsluitsel over het zonder beperking opvragen en gebruiken van postcodegegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Postcodes werden open data!

Onderwerp van gesprek
De postcodevlakken waren vaak onderwerp van gesprek in het Content Team van Esri: wat biedt het ArcGIS-gebruikers voor mogelijkheden? Wat gaan anderen uit de markt doen met de postcodevlakken? Om eerlijk te zijn: wij hebben het laten rusten. Een kwestie van prioriteiten en we hadden ook de verwachting dat er veel geo-professionals stonden te springen om (open) postcodevlakken te gaan maken na de vrijgave.

Visualiseren als vlak, wel handig
Nu, bijna een jaar later, is er beslist nog geen sprake van een revolutie rond postcodevlakken. De algemeen bekende commerciële postcodebestanden worden door menigeen nog steeds gezien als de ‘waarheid’. Daar kun je overigens een aardige discussie over voeren… want wat is ‘waarheid’ in relatie tot postcodevlakken? Een ‘officiële’ postcodegrens bestaat namelijk helemaal niet! Neemt niet weg dat het visualiseren van een postcode als vlak wel erg handig kan zijn…

Automatische generalisatie
In de geest van de open data-initiatieven van onder meer het Kadaster zijn we gaan experimenteren om van open postcodes naar open postcodevlakken te gaan. Mijn collega John van Smaalen, die ook aan de AUTOgen-innovatie van het Kadaster een bijdrage heeft geleverd, heeft ons op weg geholpen om dezelfde concepten en ideeën van automatische generalisatie toe te passen op postcodevlakken.

Een automatisch proces
Waar staan we nu? We hebben een proces ontworpen waarbij we 100% open data (voorwaarde!) als input nemen. Denk hierbij aan bronnen als de BAG, maar ook het NWB en TOP10NL. In het proces hebben we diverse berekeningen opgenomen om uiteindelijk van adrespunten met een postcode te komen tot postcodevlakken. En dat hebben we nu uitgeprobeerd voor één hele provincie…

Postcodevlakken zijn nu op basis van 100% open data automatisch gegenereerd voor één provincie. <br>Hier wordt een klein gedeelte van de provincie getoond.

Postcodevlakken zijn nu op basis van 100% open data automatisch gegenereerd voor één provincie.
Hier wordt een klein gedeelte van de provincie getoond.

Landsdekkend vlakkenbestand
Het uiteindelijke resultaat is dat we op basis van dit proces een nieuw landsdekkend postcodevlakkenbestand kunnen genereren, gebaseerd op 100% open data en volledig automatisch gemaakt. Omdat de ontwerpkeuzes het resultaat bepalen zijn we zijn erg benieuwd naar feedback (uw reactie kan gestuurd worden naar content@esri.nl. Dankzij nieuwe technologieën en modellen wordt het steeds gemakkelijk om dit bestand te generen. We overwegen om het gewoon ook weer als open data ter beschikking te stellen. Zodat anderen weer op deze data kunnen bouwen en tot nieuwe oplossingen kunnen komen. Wat met dit bestand allemaal mogelijk wordt, weten we nog niet: we laten ons graag verrassen!

Binnenkort heel Nederland
Zover is het echter nog niet… eerst met het team verder met een andere uitdaging: de BGT. Maar binnenkort ongetwijfeld meer nieuws over open postcodevlakken voor heel Nederland, als dit te vinden is op ArcGIS Online. Watch this space!

E-mail voor een reactie naar content@esri.nl of plaats uw reactie hieronder.

Posted in Achter de schermen, ArcGIS | Tags: , , , , , , | 4 Comments

Open data, hoe doe je dat?

Wat is open data en hoe pak je het aan? Het waterschap Groot Salland kwam bij ons met deze vraag. Binnen een paar weken hadden de medewerkers van het waterschap samen met mij het vraagstuk voor hun organisatie opgelost, inclusief de uitvoering. Omdat deze ervaring interessant kan zijn voor andere organisaties, delen we graag onze aanpak.

Eigenschappen open data
Over welk onderwerp praten we als het gaat over open data? Door met de ‘wat’-vraag te beginnen maken we helder voor alle betrokkenen wat open data is. Op het Open Data-portaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl) wordt open data omschreven aan de hand van de volgende eigenschappen:

  • De data is openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op de data.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Valkuilen
Met deze kaders wordt al een stuk duidelijker wat valt onder open data. Op de website staat tevens een handreiking om in 4 stappen naar open data te komen. Hierin worden ook de juridische aandachtspunten genoemd. De valkuilen die naar voren komen – ook al voldoet de data aan de bovenstaande punten – zijn namelijk dat de data de belangen van derden niet mogen schaden. Immers, dit kan tot aansprakelijkheid en tot negatieve publiciteit leiden.

Open data

Bestuur koos de datasets via thema’s.

Kiezen datasets
Dan nu aan de slag? Nee, eerst nadenken met welke datasets je wilt beginnen. Op welke van jouw datasets zit de maatschappij te wachten? Welke dataset wil je als organisatie als open data gaan publiceren? Deze vraag heeft waterschap Groot Salland duidelijk kunnen beantwoorden door naar het bestuur te kijken. Het bestuur heeft aangeven welke datasets belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering door de hoofdtaken als uitgangspunt te nemen. Die zijn opgedeeld in de thema’s Veilige dijken, Ruimte voor water, Schoon water, Genieten van water. Het waterschap zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit, beschermt het gebied tegen hoogwater en wateroverlast. Het waterschap werkt aan een duurzaam beheer van het watersysteem en de hiermee verweven waterketen.

Relatie met water
Datasets als ‘legger watersysteem’, peilbesluit en waterbergingen komen in een gesprek dan als vanzelf naar voren. Ook een dataset als ‘watererfgoed en cultuurhistorische objecten die een relatie met water hebben’ is aan het lijstje toegevoegd. Genieten van water gebeurt immers niet alleen met een bootje op het water, maar ook op de fiets, lekker langs de dijk fietsen om bij die oude watermolen af te stappen en van het uitzicht te genieten. Deze datasets zijn bekostigd uit publieke middelen, er berust geen auteursrecht of andere rechten op en ze zijn openbaar.

open data

ArcGIS Open Data is onderdeel van ArcGIS Online.

ArcGIS Open Data
Nu de ‘wat’-vragen beantwoord zijn, komt de ‘hoe’-vraag aan de orde. Deze was voor waterschap Groot Salland nog gemakkelijker te beantwoorden. Het waterschap wilde gebruik maken van ArcGIS Open Data, omdat dit Open Data-portaal inbegrepen zit bij ArcGIS Online. Met een paar klikken hebben we samen de publieke items ‘open’ gemaakt en vervolgens in een Open Data-groep geconfigureerd.

Developer-API
Met het inzetten van het Open Data-portaal zijn de onderdelen computer-leesbaar en open standaarden ‘getackeld’. Naast de gangbare formaten als shapefile, csv en kml is er een developer-API beschikbaar, handig voor ontwikkelaars om de data bijvoorbeeld aan te roepen via Geo-JSON. Het is mogelijk om een ‘abonnement’ op een dataset te nemen: een belangstellende krijgt dan direct een melding wanneer er een wijziging in de data is gemaakt. Kortom, het vinden van de data en gebruiken ervan is met ArcGIS Open Data op eenvoudige en toegankelijke wijze geregeld.

Voordeel voor maatschappij én organisatie
Niet alleen de maatschappij heeft voordeel bij open data, als organisatie heb je ook de nodige voordelen van open data. Je gaat als organisatie kritischer naar de kwaliteit van de data kijken. In samenspel met het beheerproces wordt de data breed en open uitgedragen, zodat iedereen ervan kan ‘genieten’ en feedback kan geven. Hiermee neemt de transparantie als waterschap (als overheid!) toe, het is namelijk gegevens onthullen waar iedereen van kan profiteren. Open data, doe je samen! Als organisatie en met de maatschappij.

Bekijk de ArcGIS Open Data-website van waterschap Groot Salland…

Download flyer ArcGIS Open Data…

E-mail voor meer informatie over ArcGIS Open Data naar contact@esri.nl.

Posted in Achter de schermen, ArcGIS Online | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Open data, hoe doe je dat?

Bewegen is gezond!

Onlangs hadden we onze jaarlijkse kick-off. Een moment waarop we met de organisatie nog even konden terugkijken op 2013, maar vooral om vooruit te kijken op het jaar dat voor ons ligt. Traditiegetrouw vindt onze jaarlijkse kick-off plaats bij een klant en ook dit jaar liet een klant zien hoe zij ArcGIS gebruiken. En dat was de perfecte overgang naar het jaarthema van 2014; mijn onderwerp tijdens de kick-off.

beweging-esri-collega's

Bij de presentatie van het jaarthema
werd de zaal in beweging gezet.

Op reis naar het thema van 2014
Het afgelopen jaar was het thema ‘Op reis in uw wereld’. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe onze klanten werken, we hebben ervaringen uitgewisseld en we hebben meer inzicht gekregen in hoe ArcGIS in de wereld van onze klanten het verschil kan maken. We hebben gezien dat er op veel terreinen in hun wereld veel gebeurt en daarom richten we ons in 2014 op de wereld die dynamisch en constant in beweging is.

Beweging is een terugkerend gegeven
Terugkijkend naar de blogs van mijn collega’s eerder dit jaar viel het mij gelijk op en misschien heeft u het ook al wel gezien? Beweging is een terugkerend gegeven. De beweging van ambulances in de verzorgingsgebieden, beweging in het onderwijs door Open Courseware en bovendien had Mark, onze CEO, al een duidelijke hint richting het jaarthema van 2014 gegeven. In zijn nieuwjaarswens sprak hij meerdere keren over beweging in de wereld om ons heen. Dat is dan ook het jaarthema: ‘De wereld in beweging’.

bewegen-esri

Bewegen is belangrijk voor ons persoonlijk,
voor onze gezondheid,
maar ook voor veel organisaties.

De achtergrond van het jaarthema
Om het thema tijdens onze kick-off in te leiden begon ik met een liedje van Kinderen voor Kinderen: ‘Bewegen is gezond’. Bewegen is belangrijk voor ons persoonlijk, voor onze gezondheid, maar ook voor veel organisaties. Stilstand is namelijk vaak het begin van de achteruitgang. De wereld om ons heen is immers ook constant in beweging en dynamisch.

Ontwikkelingen in de wereld om ons heen
We zien die dynamiek in hoe de economie zich ontwikkelt. Daarnaast maken 3D-weergaven en open data beweging in data heel concreet. Met de toegenomen sensoren in het veld kunnen organisaties veel nauwkeuriger volgen wat er in hun wereld gebeurt. Ook het ArcGIS-platform is een bewegingsplatform, de technologie beweegt mee. Het platform is afgestemd op de behoeften van degene die met geografische informatie moet of wil werken: thuis, op het werk of onderweg.

Breng uw wereld in beweging
U bent de ambassadeur binnen uw organisatie en kunt de rest van de organisatie in beweging brengen om geo-informatie breder te gaan gebruiken. Zo kunt u uw werk relevant maken voor een brede groep gebruikers en eindgebruikers. Wij helpen u graag om uw wereld in beweging te brengen!

Posted in Achter de schermen, Beweging | Tags: , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bewegen is gezond!