Tag Archives: kick-off

Bewegen is gezond!

Onlangs hadden we onze jaarlijkse kick-off. Een moment waarop we met de organisatie nog even konden terugkijken op 2013, maar vooral om vooruit te kijken op het jaar dat voor ons ligt. Traditiegetrouw vindt onze jaarlijkse kick-off plaats bij een klant en ook dit jaar liet een klant zien hoe zij ArcGIS gebruiken. En dat was de perfecte overgang naar het jaarthema van 2014; mijn onderwerp tijdens de kick-off.

beweging-esri-collega's

Bij de presentatie van het jaarthema
werd de zaal in beweging gezet.

Op reis naar het thema van 2014
Het afgelopen jaar was het thema ‘Op reis in uw wereld’. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe onze klanten werken, we hebben ervaringen uitgewisseld en we hebben meer inzicht gekregen in hoe ArcGIS in de wereld van onze klanten het verschil kan maken. We hebben gezien dat er op veel terreinen in hun wereld veel gebeurt en daarom richten we ons in 2014 op de wereld die dynamisch en constant in beweging is.

Beweging is een terugkerend gegeven
Terugkijkend naar de blogs van mijn collega’s eerder dit jaar viel het mij gelijk op en misschien heeft u het ook al wel gezien? Beweging is een terugkerend gegeven. De beweging van ambulances in de verzorgingsgebieden, beweging in het onderwijs door Open Courseware en bovendien had Mark, onze CEO, al een duidelijke hint richting het jaarthema van 2014 gegeven. In zijn nieuwjaarswens sprak hij meerdere keren over beweging in de wereld om ons heen. Dat is dan ook het jaarthema: ‘De wereld in beweging’.

bewegen-esri

Bewegen is belangrijk voor ons persoonlijk,
voor onze gezondheid,
maar ook voor veel organisaties.

De achtergrond van het jaarthema
Om het thema tijdens onze kick-off in te leiden begon ik met een liedje van Kinderen voor Kinderen: ‘Bewegen is gezond’. Bewegen is belangrijk voor ons persoonlijk, voor onze gezondheid, maar ook voor veel organisaties. Stilstand is namelijk vaak het begin van de achteruitgang. De wereld om ons heen is immers ook constant in beweging en dynamisch.

Ontwikkelingen in de wereld om ons heen
We zien die dynamiek in hoe de economie zich ontwikkelt. Daarnaast maken 3D-weergaven en open data beweging in data heel concreet. Met de toegenomen sensoren in het veld kunnen organisaties veel nauwkeuriger volgen wat er in hun wereld gebeurt. Ook het ArcGIS-platform is een bewegingsplatform, de technologie beweegt mee. Het platform is afgestemd op de behoeften van degene die met geografische informatie moet of wil werken: thuis, op het werk of onderweg.

Breng uw wereld in beweging
U bent de ambassadeur binnen uw organisatie en kunt de rest van de organisatie in beweging brengen om geo-informatie breder te gaan gebruiken. Zo kunt u uw werk relevant maken voor een brede groep gebruikers en eindgebruikers. Wij helpen u graag om uw wereld in beweging te brengen!

Posted in Achter de schermen, Beweging | Tags: , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bewegen is gezond!

Esri kick-off met veel energie

ArcGIS als systeem

ArcGIS als systeem

Maandag waren we te gast bij Cap Gemini, voor onze traditionele kick-off van het nieuwe jaar. Het is goed om af en toe met alle collegae bijeen te komen, want elkaar even in de ogen kunnen kijken heeft nu eenmaal veel meer impact dan de digitale variant. De datum is bewust wat later in maand gekozen, zodat de wintersporters ook van de partij kunnen zijn. Het is ook bewust altijd bij een klant of partner van Esri: zodat we het bestaansrecht van Esri, “gebruikers van geo-informatie succesvol maken” extra kunnen benadrukken.

Lightning talks

Bart Kusse gaf als gastheer van de dag een toelichting over het raakvlak met GIS en over verschillende projecten van CAP Gemini. Verder is de kick-off vooral een interne bijeenkomst, bedoeld als gezamenlijke start van het nieuw jaar. De onderwerpen die dan zoal aan de orde komen: het jaarplan voor 2013, welke volgende stappen gaan we samen zetten, hoe ontwikkelt het ArcGIS platform zich verder. Maar ook het medewerkertevredenheidsonderzoek (3x woordwaarde), de personeelsvereniging Esrifun en de OR staan even in het voetlicht. Dit keer eindigden we met zes zg “Lightning talks”, waarbij zes collegae, elk in vijf minuten, vertelden wat ze het komende jaar gaan oppakken, samen met de zes verschillende klanten.

Samen ondernemen

We hebben bijzondere aandacht gegeven aan “samen ondernemen” als thema. Dat beperkt zich –juist- niet tot de Esri collegae, maar is vooral bedoeld om samen met partners en klanten nieuwe vormen van samenwerking te ontdekken. Dat kan in bestaande en vertrouwde omgevingen, maar juist ook in nieuwe toepassingen. We menen dat ArcGIS Online daarvoor een mooie basis vormt!

Samen muziek maken!

Samen muziek maken!

We eindigden met wat meer interactie: samen trommelen. Net als samen werken en samen ondernemen, bereik je meer als je samen, ipv alleen, muziek maakt. Het verbaasde me hoe snel er toch redelijk geluid uit zo’n grote groep (130 vrouw/man) kwam. Onder professionele begeleiding werd er rythmisch op los getrommeld en sloten we de dag met pijnlijke vingers, maar met extra energie, af. Na een gezamenlijk buffet kon iedereen na de spits rustig naar huis rijden.

 

Op de terugweg hoorde ik op de radio dat het die maandag Blue Monday was, de meest deprimerende dag van het jaar. Kan niet zeggen/schrijven dat we daar ooit last van hebben gehad!

Posted in Achter de schermen | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Esri kick-off met veel energie