Archief: Niels van der Vaart

Recente Posts

Kennis opdoen van nieuwe apps; over hoe we dat bij Esri Nederland aanpakken

Deze zomer hebben ik en een aantal van mijn collega’s niet stilgezeten. Terwijl veel collega’s op vakantie waren, hebben wij een mini-sprint gedaan. De focus daarvan lag op het inspecteren conform inspectiestandaarden. Hoe zijn wij daartoe gekomen?

De mouwen opstropen

Er zijn veel nieuwe apps beschikbaar in het ArcGIS-platform. Apps, zoals Workforce (esri.nl/workforce) en Survey123 for ArcGIS (esri.nl/survey123), waarmee het proces van veldwerk verder is te automatiseren. Om gebruikers van ArcGIS en andere organisaties goed te kunnen adviseren over deze apps, is het belangrijk dat wij, en óók de partners van Esri, weten wat er in de praktijk mee gedaan kan worden. Mouwen opstropen en gewoon eens aan de slag gaan, is dan hoe wij bij voorkeur deze kennis en ervaring op willen doen.

Beeldkwaliteitstandaard

Samen met een paar collega’s van Esri, medewerkers van MUG Ingenieursbureau en Royal HaskoningDHV zijn wij de apps gaan testen aan de hand van een praktijkcase. We hebben ons laten inspireren door de Digispectie bij de Waterschappen. De inspecteur beoordeelt de omgeving op basis van een beeldkwaliteitstandaard. Een kering met gaten in de grasmat valt in een bepaalde klasse, zonder gaten geldt een andere klasse. Waar Digispectie een beeldkwaliteitstandaard biedt voor de waterschappen, zo zijn er ook standaarden voor andere markten. Interessant! In hoeverre kunnen wij dat dan configureren in en met ArcGIS?

Beoordeling ondersteunen

Een veel voorkomende standaard voor het inspecteren van de openbare ruimte is de beeldkwaliteitstandaard van CROW, een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Hiermee wordt de inspecteur met beschrijvende teksten en voorbeeldfoto’s ondersteund bij het inspecteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

blog-niels-apps-innovatie-1

Proces inrichten

Bij een mini-sprint kun je niet zonder vallen en opstaan. Je leert nieuwe technieken, over bepaalde standaarden en door dit met mensen uit diverse disciplines te doen kom je ook nog eens tot nieuwe inzichten. Zo kwamen wij aan het begin al snel tot de conclusie dat alleen kijken naar een inspectie-app, waarin het beeldkwaliteithandboek verwerkt zit, niet de totale oplossing kan zijn. Het is slechts een middel. Het proces begint bij het assetmanagementsysteem; er moeten werkorders gemaakt worden en na inspectie moeten de resultaten daarvan weer teruggevoerd worden naar het assetmanagementsysteem, informatieproducten over beeldkwaliteit en eventueel een zaaksysteem.

blog-niels-apps-innovatie-2

Survey 123 en Workforce for ArcGIS

Om dit proces te faciliteren hebben wij naast Survey123 for ArcGIS gebruik gemaakt van Workforce for ArcGIS. Deze app kan gevoed worden vanuit een assetmanagementsysteem (in dit geval Castor) en binnen de Workforce Dispatcher-app in de browser kunnen werkorders toegekend worden aan inspectiemedewerkers. De medewerkers in het veld zien dan in de Workforce-app op hun device de openstaande taken en kunnen direct Survey123 for ArcGIS openen om gegevens in te winnen.

blog-niels-apps-innovatie-3

blog-niels-apps-innovatie-4Alleen relevante vragen tonen

De inspectiestandaard voor beeldkwaliteit bestaat uit een forse boomdiagram aan vragen. Als een gebruiker bij de hoofdcategorie kiest voor groen-beplanting, worden er andere vragen gesteld dan wanneer er voor meubilair gekozen worden. Vanwege de slimme formulierenfuncties van Survey123 for ArcGIS worden in het veld alleen de relevante vragen gesteld en daarbij zijn ook netjes de plaatjes die helpen bij de beoordeling te zien. Op deze manier kan de inspecteur in met een minimale inspanning digitaal beeldkwaliteit inspecteren.

Status vs beheerafspraken

Voor de medewerkers op kantoor is het, in het kader van planning, relevant om te zien welk deel van het werk gedaan moet worden en welk deel van het werk al verzet is. Met behulp Operations Dashboard for ArcGIS (esri.nl/operationsdashboard) wordt dit in een oogopslag inzichtelijk gemaakt. Het doel van de inspectie is uiteindelijk om een beeld te krijgen van de status nu voor staat wat betreft beeldkwaliteit ten opzichte van beheerafspraken. Ook dit kan in een oogopslag afgelezen worden uit het dashboard.

blog-niels-apps-innovatie-5

Weer terug in het systeem

Om het cirkeltje helemaal rond te krijgen, moeten de resultaten van de inspecties teruggevoerd worden in het assetmanagementsysteem. Bij het aanmaken van de werkorders worden locatie en ID’s van de te inspecteren objecten meegegeven. Deze gegevens worden ook automatisch ingevuld in het digitale formulier. Daarom is het eenvoudig om de uiteindelijke inspectiegegevens weer in het assetmanagementsysteem te krijgen.

Conclusie van de sprint

Terugkijkend was het een enerverende sprint. Wat mij zo aanspreekt is dat wij met een klein team in staat zijn geweest om de forse boomstructuur van de inspectiestandaard voor beeldkwaliteit zonder een regel code te schrijven hebben kunnen vangen in een zo eenvoudig mogelijk formulier in Survey123 for ArcGIS. Het doorgronden van zo’n inspectiestandaard in een paar dagen is  wel een zware kluif en het is heel handig als er vanuit het team contacten zijn met personen die hier dagelijks mee werken, die als hulplijn ingeschakeld kunnen worden. Het rond maken van de cirkel was een stuk eenvoudiger geweest als het mogelijk was om in Survey123 for ArcGIS bestaande objecten te inspecteren (dit is niet voor niets een veelgenoemde wens), juist daarom vind ik het gaaf dat wij er in zijn geslaagd om de cirkel rond te maken: de gegevens doorgeven van bronsysteem naar inspectie en weer naar bronsysteem.

Bent u ook bezig met inspectie op basis van beeldkwaliteit, of zou u deze workflow toe willen passen in combinatie met andere inspectiestandaarden? Neem contact met ons op via contact@esri.nl. We zijn benieuwd naar uw ideeën. 

Posted in Achter de schermen, Apps, ArcGIS | Reacties uitgeschakeld voor Kennis opdoen van nieuwe apps; over hoe we dat bij Esri Nederland aanpakken

Zo kun je eenvoudig eigen luchtfoto’s ontsluiten

Het ontsluiten van luchtfoto’s blijkt voor veel organisaties elke keer weer een flinke uitdaging. Het is iets dat één of twee keer per jaar terugkomt, vaak tussen de bedrijven door. Eind vorig jaar heb ik met mijn collega’s waterschap Drents Overijsselse Delta geholpen om luchtfoto te ontsluiten met een efficiënte aanpak, zodat hun luchtfoto meteen in alle ArcGIS-applicaties is te gebruiken.

blog-3d-luchtfotos2

Waterschap Drents Overijsselse Delta:
van Assen tot en met Deventer

Flinke luchtfoto

Het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en is daarmee na, Wetterskip Friesland, het grootste waterschap van Nederland. Het gaat hier dus ook om een flinke luchtfoto. Elk jaar was het weer een uitdaging voor het waterschap om luchtfoto’s in de database in te lezen. Was dat eenmaal gelukt, dan was de performance van de service niet optimaal. Dit moest anders.

Gecomprimeerde GeoTIFF’s

Het waterschap kreeg een levering vanuit het project ‘Beeldmateriaal’: 855 gigabyte ongecomprimeerde GeoTIFF’s en 98 gigabyte aan ECW’s.

blog-3d-luchtfotos

Gecomprimeerde GeoTIFF’s als oplossing

Vanwege de omvang ligt het voor de hand om de ECW’s te ontsluiten, maar de ECW’s hebben vaak een witte rand om de foto heen en hebben ook kwaliteitsverlies door compressie. Daarnaast is ECW een propriatary format en zijn extra licenties benodigd voor het ontsluiten hier van. In het verlengde van onze eigen best practices kozen we ervoor om de ongecomprimeerde GeoTIFF’s om te zetten naar gecomprimeerde GeoTIFF’s.

Tile cache voor snelheid

blog-3d-luchtfotos23png

Deze best practice was een eye-opener

Omdat snelheid het belangrijkste is bij de luchtfoto en omdat deze niet regelmatig verandert, hebben we vervolgens een tile cache aangemaakt. Het aanmaken van de tiles kan gewoon met ArcGIS for Desktop en daarbij is het mogelijk een Parallel Processing-factor in te stellen, zodat de cache even snel werkt als met ArcGIS for Server. De tiles is vervolgens te ontsluiten via ArcGIS for Server of via ArcGIS Online. Deze best practice was voor het waterschap Drents Overijsselse Delta een echte eye-opener en de luchtfoto functioneert zeer naar wens.

 

Om alle gebruikers van ArcGIS in staat te stellen om gebruik te maken van deze werkwijze, heb ik alle details van deze best practice uitgeschreven. Het mooie aan deze best practice is dat het proces geheel uit te voeren is met standaard tools in ArcGIS for Desktop Standard en dat het volledig is te automatiseren door de tools in deModelBuilder. De doorlooptijd is afhankelijk van de hardware, het maximum is een aantal dagen, dus u gaat met deze werkwijze in een handomdraai van levering tot live!

Download het how-to-document

Is uw beeldmateriaal meer dynamisch van aard? Dan kunt u elke mosaϊc dataset ook als imageservice ontsluiten. Dan heeft u altijd up-to-date beeldmateriaal, zelfs als u elke dag nieuw beeldmateriaal binnenkrijgt!

Posted in ArcGIS, imagery, Tips | Tags: , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Zo kun je eenvoudig eigen luchtfoto’s ontsluiten

Maak deel uit van de 3D-doorbraak

Alweer even geleden, maar dit jaar stond de tweede dag van de Esri GIS Conferentie voor een groot deel in het teken van 3D. Dat was niet zonder reden. Er zijn enorm veel ontwikkelingen gaande op het gebied van het inwinnen van 3D-data met drones en puntenwolken, BIM/GIS integratie, 3D-visualisatietechnieken en het presenteren van 3D-data op het web in de vorm van informatieproducten. Voor liefhebbers van 3D-geo-informatie zoals ik is het dus een drukke, maar ook heel interessante tijd, dat kunt u vast beamen.

De Levende Atlas bevat nu diverse 3D-gebouwenservices op basis van diverse bronnen.

De Levende Atlas bevat nu diverse
3D-gebouwenservices op basis
van diverse bronnen.

Razendsnel

Binnen Esri is ook veel gaande op het gebied van 3D. Zo is het sinds dit jaar mogelijk om 3D-data te delen op het web als 3D-webscenes in ArcGIS Online, biedt ArcGIS Pro ondersteuning voor het werken in 2D en 3D naast elkaar, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan ArcGIS Earth en is het mogelijk om 3D-apps met KML-ondersteuning te maken met de Runtime SDK’s. Ik vind het heel gaaf om te zien dat de techniek om te kunnen werken met 3D zich razendsnel ontwikkeld en dat het werken in 3D daarmee steeds laagdrempeliger wordt.

Beschikbaar

Prof. Dr. Jantien Stoter gaf op de Esri GIS Conferentie een hele interessante keynote getiteld ‘3D in uw handen’. De kern van haar verhaal was dat er 4 ingrediënten nodig zijn voor een echte 3D-doorbraak: een nationale standaard voor 3D-geo-informatie, tools voor 3D-databeheer, 3D-basisdata en 3D-data integratie. Veel van deze ingrediënten zijn al beschikbaar, het IMGEO-datamodel is klaar om data te beheren en er is een schat aan 3D-basisdata beschikbaar in Nederland (denk maar aan de ondergrond data van TNO, het DTB van Rijkswaterstaat dat geheel 3D is, het AHN en de 3D TOP10NL). Dit bij elkaar maakt dat een 3D-doorbraak dichter bij is dan ooit, Jantien was ook positief gestemd over de snelheid waarmee de doorbraak van 3D zich op dit moment manifesteert.

Laagdrempeliger

Om de vaart erin te houden, neem ik namens Esri Nederland deel in het nationale 3D doorbraakproject, in de werkgroep 3D-ontsluiting en toegang. Om een 3D-doorbraak te bewerkstelligen, dient de beschikbare 3D-data ook op een zeer laagdrempelig bruikbare manier beschikbaar te zijn voor een grote groep gebruikers van geo-informatie. Om iedereen een zetje in de rug te geven om de toegevoegde waarde van 3D visualisatie te verkennen, en om het opstarten van 3D projecten veel laagdrempeliger te maken, hebben we afgelopen zomer achter de schermen met veel enthousiasme hard gewerkt aan het klaarzetten van een set 3D-content lagen voor de levende atlas. Na de presentatie van Prof. Dr. Jantien Stoter heeft Boudewijn Boogaard in de keynote ‘Van data naar content, innoveren met geo-informatie’ van Ed van Ingen en Jeroen van Winden het 3D-content aanbod van Esri in Nederland laten zien en daarmee gelanceerd.

3D ontwikkelt zich razendsnel .

3D ontwikkelt zich razendsnel.

Ingrediënten

De Levende Atlas bevat nu diverse 3D-gebouwenservices op basis van TOP10NL (bron: Kadaster) en de BAG, een supergedetailleerd hoogtemodel op basis van AHN en een basiskaart die geoptimaliseerd is voor de combinatie met 3D-gegevens. Daarmee zijn alle ingrediënten beschikbaar om zelf mooie 3D kaarten te maken. Ook hebben diverse gemeenten en partners van Esri Nederland 3D-content beschikbaar gemaakt binnen de Levende Atlas, waaronder de Gemeente Eindhoven, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Leeuwarden en CyberCity 3D.

Aan de slag

Werken met 3D is nu gemakkelijker dan ooit tevoren. Ik wil u uitdagen om deel uit te maken van de 3D-doorbraak door niet alleen een kijkje te nemen in de galerij met 3D-contentlagen via esri.nl/3d-content, maar ook om hiermee aan de slag te gaan door deze te combineren met uw eigen 2D en 3D-data met als doel waardevolle informatieproducten te maken voor uw organisatie die aanvullende inzichten bieden en de verbeeldingskracht prikkelen.

Lees meer over 3D in het Esri Magazine dat onlangs gepubliceerd werd

Posted in 3D, Achter de schermen, ArcGIS, Beweging | Tags: , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Maak deel uit van de 3D-doorbraak

Is 3D het nieuwe 2D?

Om 3D te introduceren gebruik ik altijd onze eigen kijk op de wereld. Onze wereld is 3D en we kijken dus ook naar onze wereld in 3D. Omdat wij in zo’n wereld leven, sluit het in kaart brengen van de wereld in 3D veel beter aan bij onze belevingswereld. Het biedt daarom ook veel aanvullende inzichten. Ik vind het fascinerend om te zien hoe analyse en visualisatie in 3D vaak sneller begrip en meer inzicht biedt.

 

3D biedt veel aanvullende inzichten

3D biedt veel aanvullende inzichten

Een goede green is een zonnige green
Neem een schaduwanalyse. Voor de meeste mensen is dit wel het duidelijkste voorbeeld van een 3D-model. In ArcScene is van gebouwen het volume van een schaduw te berekenen en zo te bekijken wat de impact van een nieuw te ontwikkelen gebouw is. Schaduwanalyse beperkt zich echter niet alleen tot de stedelijke omgeving. Zo kreeg ik laatst de vraag om de beschaduwing van een golfbaan in kaart te brengen, zodat de beheerders kunnen zien welke bomen veel schaduw op de green werpen en zo de groei en gezondheid van de grasmat op de green beperken.
Een goede green is immers een zonnige green.

Containers omslingerd met wortels?
Een ander voorbeeld waarin 3D mij overduidelijk nieuwe inzichten geeft, is ‘clash detection’. Dit geeft antwoord op de vraag of objecten elkaar in de weg gaan zitten. Een interessante casus in dit kader is de ‘Ondergrondse Panoramafoto’ van de gemeente Rotterdam. Deze ondergrondse panoramafoto bestaat uit een 3D-omgeving met alle ondergrondse objecten en infrastructuur. Het doel is hiervan dat de gemeente naast de panoramafoto’s van alles boven de grond, ook gemakkelijk een kijkje kan nemen onder de grond. Op deze manier kunnen ze gelijk zien waar in een straat er het best een ondergrondse container kan worden geplaatst, zonder dat er veel kabels en leidingen omgelegd hoeven te worden en zonder dat het wortelstelsel van een boom (in de toekomst) in de weg zit.

Meer voor de hand liggend
Zomaar twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat het werken in 3D aanvullende inzichten biedt ten opzichte van het werken in 2D. Daarnaast ziet het er vaak  nog mooier uit ook. Dankzij de ontwikkelingen in technologie, in data en in onze kennis, wordt het werken in 3D steeds meer voor de hand liggend.

Verweven in het platform
Wat is er allemaal al mogelijk? Op dit moment is 3D standaard onderdeel van het ArcGIS-platform. Met 3D Analyst is het mogelijk om 3D-data in een geodatabase te beheren, geavanceerde analyses te doen op 3D-data en deze data mooi te visualiseren. Met CityEngine zijn zogenoemde 3D polygonal models te genereren, gebaseerd op geometrie en scripts. Een krachtig middel in urban design. Omdat je kan ontwerpen, terwijl er on-the-fly allerlei statistieken worden berekend over het ontwerp. Met ArcGIS Online is het mogelijk om 3D-modellen die we maken op een laagdrempelige manier in de handen van een groot publiek te brengen.

Integratie van nieuwe technologie
Sinds CityEngine onderdeel is van het ArcGIS-platform, wordt het steeds meer een geïntegreerd onderdeel van ArcGIS. Eén van de eerste stappen die hierin is genomen is het ondersteunen van de geodatabase als een uitwisselingsformaat en de komst van de CityEngine-webscenes in ArcGIS Online. In ArcGIS 10.2 is ook een CityEngine-toolbox toegevoegd. Hiermee kunnen webscenes rechtstreeks gemaakt worden vanuit ArcScene en kunnen CityEngine-rule packages worden gebruikt om in ArcGIS procedurele 3D-geometrie te genereren. CityEngine 2013 biedt ook een aantal functies die handig zijn voor de GIS-gebruikers. Zo kunnen straten automatisch de juiste breedte krijgen, omdat ze aangroeien tot de perceelgrenzen, is het gemakkelijker om opritten en afritten te modelleren en kunnen regels geëxporteerd worden als rule packages.

U bepaalt of 3D het nieuwe 2D wordt.

U bepaalt of 3D het nieuwe 2D wordt.

Oneindige 3D-scenes online
Het blijft niet bij deze integraties, meer 3D staat om de hoek. Door nieuwe streaming technologie wordt het mogelijk om 3D-data te streamen naar de browser, waardoor virtueel oneindig grote 3D-omgevingen probleemloos online kunnen worden bekeken. Online biedt dus binnenkort een veel rijkere 3D-omgeving, waar dit nu nog alleen 2D is. Daarnaast wordt het bekijken van 3D-omgevingen ook mogelijk in de volgende generaties apps voor smartphones en tablets.

Het nieuwe 2D?
We zullen zien dat 3D steeds meer geïntegreerd wordt in de manieren waarop we werken. Het ArcGIS-platform is daar klaar voor en we zullen hier ook in de komende tijd aandacht aan blijven besteden. Hoe zou het werken in 3D in uw dagelijkse praktijk tot aanvullende inzichten kunnen leiden…? Wordt 3D daarmee het nieuwe 2D? Ik denk dat u degene bent die dat bepaalt. Het enthousiasme waarmee op de organisatie van onze eerste 3D-workshops is gereageerd, belooft in elk geval veel goeds!

Interesse in 3D? Neem ook deel aan de workshop CityEngine!
Lees meer over deze workshop…

Posted in 3D, Achter de schermen, ArcGIS | Tags: , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Is 3D het nieuwe 2D?