Maandelijks Archief: maart 2018

Business ziet sales- en marketingtoepassingen van het ArcGIS-platform

Retail-bedrijven, vastgoed en consumer good leveranciers en manufacturing moeten flink veranderen om in de nieuwe economie nog relevant te kunnen blijven. Voor inspiratie konden retailers onlangs naar het internationale Geo Business Seminar in Amsterdam, georganiseerd door Esri Europe. Dat sloot goed aan bij mijn oriëntatie op sales en marketing-toepassingen van het ArcGIS-platform.

Voor de meeste bedrijven is het door ‘internetshoppen’ erop of eronder en is het uur van de waarheid – ook al gaat het economisch beter – aangebroken. Dat vraagt om bedrijfsbrede optimalisatie. Voor retailers moeten veel procesmatige zaken moeten op de schop. Veel winst is er echter ook te behalen door het inzicht dat komt uit het combineren van businessdata (intern en extern), geografische data en normatieve data.

foto1

De waar-vraag

Zakelijk succes vandaag vereist nauwkeurige kennis over wie en waar klanten zijn. Deze stellingname was de basis-aanname van het Geo Business Seminar. Geografie biedt inzichten over de waar-vraag: waar is mijn verkoop, concurrentie en winstgevende activiteit? En: waar bevinden mijn klanten zich? Met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen bedrijven ongelijksoortige gegevens op één plek brengen en locatie gebruiken als een algemene referentie om inzichten te ontsluiten en hun bedrijf te begrijpen.

foto2

Veranderde rol van locatieanalyse

De dag startte met korte visieverhalen rond de bewegingen in de commerciële markten en de rol die locatie hierin speelt. Hierin werden bevindingen gedeeld van het benchmark rapport van RSR Research (December 2017), waarin de veranderde rol van locatieanalyse in de detailhandel wordt beschreven om geografische gegevens te verrijken met nieuwe gegevens zoals demografie, verkeerstromen, inkomsten, koopkrachtinformatie en deze vervolgens om te zetten in nieuwe intelligentie.

Data delen met andere afdelingen

En hoewel retail-bedrijven weten dat er buiten veranderingen aan de gang zijn, denken zij intern nog altijd traditioneel en zuilgericht: elke afdeling voor zich. Veel problemen ontstaan doordat in grote organisaties data niet gedeeld wordt tussen afdelingen waardoor er een zogenoemde sub-optimalisatie plaatsvinden. Van een volledige bedrijfsbrede optimalisatie is pas sprake als data en de inzichten die eruit komen worden gedeeld met de rest van de organisatie.

Daarom vond ik het verhaal van PWC waarin de digitale transformatie aan bod kwam erg tot de verbeelding spreken. Een duidelijke uitleg van hoe analyses op basis van geo-informatie – location analytics, de verschillende consumer goods manufacturing en leveranciers helpt de vloeroppervlakte van hun locatie beter te benutten. Ook kwamen zaken aan bod waar retailers, asset managers, property management-bedrijven geen rekening mee houden in het veld. Of bij het maken van afwegingen bij het kiezen van de juiste locatie bij hun winkel, kantoor of fabriek.

foto3

Het inzicht dat de combinatie van businessdata (intern en extern), geografische data en normatieve data invloed kunnen hebben op winkeltijden, assortiment en uiteindelijk klantbinding en omzet is nog nieuw. Deze data kan ingezet worden om veranderingen op gang te brengen. Er werd getoond hoe retail-vraagstukken kunnen worden getackeld, selecties van vastgoed kunnen worden gemaakt, geanalyseerd, worden verrijkt met additionele databronnen, waaruit vervolgens een advies ontstaat voor een boardmeeting. Daarnaast is het delen van deze informatie door middel van apps binnen de organisatie erg vernieuwend. Door Internet of Things is er steeds meer data beschikbaar.

foto4

Wat organisaties al doen

Dat gegevens over juist demografie, verkeerstromen, inkomsten, koopkrachtinformatie de plaats van de juiste locatie helpen bepalen werd kracht bijgezet aan de hand van klantverhalen van Yum! Restaurants (o.a. bekend van KFC), Belron (o.a. bekend van Carglass), Domino’s Pizza en Pirelli. Allen met een eigen perspectief en invalshoek, gedreven vanuit sales, marketing en operatie, en gericht op optimalisatie van de totale bedrijfsvoering met locatie als uitgangspunt.

Deze klanten waren in hun zoektocht niet altijd alleen, sommige hadden hulp vanuit Esri, anderen werden bijgestaan door Esri-partners zoals: PWC, Knight Frank, Mobalo, Indoo.rs, Smartnotify, MB-Research, Nexiga, MobiGIS, GeoMagis, Geolytics of ValueLab.

foto5

Take-aways

Veel retailers hebben het gebruik van kaarten en ruimtelijke analyses nu top of mind bij het selecteren van de juiste locatie, het samenstellen van assortimenten, het helpen van klanten en het optimaliseren van de bedrijfsstrategie. Location Analytics gaat in elk geval een groot verschil maken in het optimaliseren van de bedrijfsstrategie van de aanwezigen.

Posted in ArcGIS, samenwerken in de keten | Reacties uitgeschakeld voor Business ziet sales- en marketingtoepassingen van het ArcGIS-platform

Het onderwijs van de toekomst

De hoeveelheid data die over een individu wordt verzameld is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door middel van nieuwe technologie worden bedrijfsprocessen steeds meer bepaald door deze beschikbare data, waardoor bedrijfsprocessen veranderen. Deze digitale transformatie heeft impact op het type werk dat gedaan moet worden, de werknemer van de toekomst zal over de gewenste ‘technology literacy’ moeten beschikken. En waar anders dan in het onderwijs word je hierop voorbereid?

Digitale transformatie in het onderwijs

Met die gedachte nam ik deel aan de EUROGEO-conferentie op 15 en 16 maart in Keulen. Het onderwerp was ‘Geography for all’ en dat uitte zich in vele interessante workshops, presentaties en posters. Dr. Lia Galani van de Universiteit van Athene ging bijvoorbeeld in op het gebruik van satellite imagery om les te kunnen geven over klimaatverandering, Luc Zwartjes vertelde over GI Learner, een ontwikkelde leerlijn voor GIScience en dr. Jardar Cyvin hield een pleidoor voor het gebruik van virtual reality in combinatie met Story Maps in het voortgezet onderwijs. Geotechnologie kwam veelvuldig aan bod.

Eén van de keynote speakers, professor Gillian Kidman van de Monash Universiteit in Melbourne, presenteerde een geography-for-all-framework. Elke docent hanteert hierin zijn eigen docentstijl om kennis en vaardigheden over te brengen en draagt daarmee bij aan de voorbereiding van de nieuwe generatie burgers en werknemers op hun digitale toekomst. Hoewel niet elke school even ver is in de digitale transformatie neemt de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden zoals ICT-vaardigheden, communiceren en computational thinking overal toe. Hoe kan het onderwijs in deze transformatie mee?

eurogeo-1
Ik gaf een workshop over Survey123 for ArcGIS

GIS als brug

Een geografisch informatiesysteem (GIS) kan de brug vormen tussen inhoudelijke en technologische kennis, kan als communicatiemiddel dienen en stimuleert kritisch en ruimtelijke denken. Een GIS is niet gebonden aan aardrijkskunde. Ook bij biologie, wiskunde, informatiekunde, talen en geschiedenis heeft een GIS meerwaarde. En met ArcGIS Online is een installatie niet nodig. Tijdens de conferentie heb ik tijdens een workshop met deelnemers gewerkt met de app Survey123 for ArcGIS. Een gebruiksvriendelijke online applicatie om gegevens te verzamelen en in kaart te brengen.

Het gebruik ervan past goed bij onderwerpen zoals de eigen leefomgeving, biodiversiteit, weer en klimaat en omgevingsonderwijs. Het instapniveau voor het gebruik van ArcGIS is daarmee niet hoog, met ArcGIS Online kunnen docenten het leren met en over GIS voor elk niveau stimuleren. Met een GIS wordt niet alleen geografische kennis vergaard, er wordt ook aan de ‘technology literacy’ gewerkt. Een passend onderwerp voor de EuroGEO-conferentie volgend jaar is dan niet ‘Geography for all’, maar ‘Geo-insights for all’.

Tom Kuijpers is GIS-onderwijscoördinator bij Esri Nederland

Posted in Achter de schermen | Reacties uitgeschakeld voor Het onderwijs van de toekomst

Hoe (de afdeling) GIS kan aansluiten op Business Intelligence

Dat een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan aansluiten op BI-platformen is inmiddels steeds meer terug te zien in het gebruik van visualisaties door BI-leveranciers. En hoe kan de GIS-professional dan samenwerken met het BI-domein. In dit blog sta ik stil bij de vermenging van beide werelden, maar wel vanuit een GIS-perspectief. En deel ik een stappenplan om pro-actief de samenwerking te zoeken.

Als GIS-professional, begrijpt u de waarde van een analyse. Met GIS-analyses brengt u zaken aan het licht die anders onzichtbaar waren gebleven voor uw organisatie. Dit zijn analyses die vaak voortkomen uit geografische vragen. Maar hoe zit het met de andere vraagstukken in uw organisatie? In dit blog neem ik u in 5 stappen mee en leg ik uit hoe GIS en Business Intelligence (BI) elkaar vinden en als ruimtelijke analyse het beste antwoord geven.

 

Stap 1. Aanvaard dat niet alle vragen geo-vragen zijn
Als GIS’er denkt u geografisch. Omdat 80% van de data een locatiecomponent heeft, is dat niet vreemd. Veel van de vragen die worden gesteld, zijn wel geografisch, maar worden niet zo ervaren. Deze vragen kunt u wel beantwoorden. En hoe zit het met de overige 20% van de data, die (nog) niet geografisch is? Wie weet is het mogelijk om daar  extra inzicht te bieden. De eerste stap om los te laten en te erkennen dat niet alle vragen waar u mee aan de slag kunt, geografisch gesteld worden, ook als ze wel een geografisch vraagstuk (kunnen) zijn.

Stap 2. Geef het antwoord én geef een kaart
Van alle (geografische) BI-vragen die aan u worden gesteld, eindigen niet alle antwoorden in een kaart. De analyses zijn weliswaar geografisch en de visualisatie daarvan is vaak een kaart. Het antwoord waar de persoon om vraagt kan een kaart zijn, maar het resultaat kan ook een staafdiagram, een taartdiagram, grafiek of een specifiek getal in een tabel zijn. De vervolgvraag op het antwoord gaat vaak over de locatie waar dit getal precies vandaan komt, of op welk gebied het specifieke effect betrekking heeft. De kaart meteen meeleveren is daarmee een kans om de vervolgvraag al proactief te beantwoorden.

Stap 3. Denk dynamisch: bundel krachten
Kennis delen en afstemmen is belangrijk. Collega’s of andere afdelingen benadert u op een manier die past bij hun werkcultuur en -niveau. Maar welk verschil kunt u maken? Breng daarvoor eerst een aantal zaken in kaart. Wat doet uw organisatie met de al beschikbare data? Welke afdelingen zijn hier – naast de BI-afdeling, bij betrokken? Worden bijvoorbeeld al diverse bronnen van data gecombineerd? En wat is de goede ingang om het gesprek aan te gaan over de waarde van locatie hierin? Speelt innovatie een belangrijke rol binnen uw organisatie? Zijn er innovatieprojecten waar ook GIS een rol speelt of kan spelen? Bundel krachten!

Stap 4. Begin met Insights for ArcGIS
Als u de samenwerking opzoekt, hebt u ook een tool nodig die deze integratie aan datadisciplines ondersteunt. Insights voor ArcGIS is een GIS-tool die ook voor BI’ers goed is te begrijpen. Met Insights for ArcGIS kunt u intuïtief op zoek naar verborgen patronen in uw data. Insights for AcrGIS werkt in een omgeving waar visualisatie en ruimtelijke analyse tegelijkertijd plaatsvinden. Versleep eenvoudig uw gegevens, analyseer en verfijn vervolgens. Stel vragen, krijg antwoorden en deel de inzichten. Met deze tool kunt u op de golflengte van de BI-afdeling afstemmen.

Stap 5. Zoek uw collega’s van de BI-afdeling op met interactie
De data op een interactieve manier visualiseren is in deze tijd een minimale vereiste. Dit betekent dat de grafieken, tabellen en kaarten dynamisch zijn. Door kaarten binnen en buiten uw organisatie te delen neemt het bereik van uw inzichten toe. Nieuwe inzichten doorsturen en bespreken met de BI-afdeling leidt tot nieuwe, completere antwoorden op vragen . Om integraal informatiegestuurd te kunnen werken, is kennis delen en afstemmen belangrijk.

 

Meer informatie
Bijna elk probleem en elke situatie is aan een locatie verbonden. De oplossing van Esri is daarom uw eerste stap naar slimmere besluitvorming en een efficiëntere organisatie. Met deze oplossing kunt u kaarten maken, diepgaande ruimtelijke analyses uitvoeren en antwoorden op uw vragen vinden.

Wilt u meer informatie over hoe locatie-analyse en onze oplossing meerwaarde kan bieden? Neem voor meer informatie contact op met Esri Nederland via Lackó Darázsdi van Esri Nederland via +31 (0)10 217 07 00 of stuur een e-mail naar contact@esri.nl.

Posted in ArcGIS, Esri | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Hoe (de afdeling) GIS kan aansluiten op Business Intelligence

Schematische weergave binnen een Utility-netwerk

Er zijn twee manieren om een utility-netwerk weer te geven. De bekendste en meest gebruikte representatie is de geografische weergave, waarbij de assets op een locatie liggen in de kaart, conform de werkelijkheid. Helaas is dit niet helemaal de waarheid, want voor een elektrisch netwerk in stedelijk gebied zie je dat meerdere kabels in dezelfde geul uitschalig getekend worden. Een andere representatie is daarom een schematische weergave, waarbij vaak concessies worden gedaan over de ligging van assets, en wel rekening gehouden wordt welke assets relevant zijn voor de betreffende schemakaart.

plaatje 1                   plaatje 2

Afb. Geografische weergave                          Afb. Schematische weergave

Schematische kaarten in ArcGIS Utility Network Management-extensie
Schematische kaarten zijn van groot belang in de operatie. Collega’s van bedrijfsvoering zijn gewend het netwerk, verbindingen en schakelingen te beoordelen in een dergelijke diagramvorm. Operationele systemen als SCADA of DMS werken standaard met vergelijkbare schematische weergaven om de realtime situatie in het net te monitoren.

plaatje3

Afb. Deel van een E-netwerk als schemakaart

Schematische weergaven zijn er in diverse vormen, orthogonale schema’s, zwak geografische schema’s en boomstructuren om er enkele te noemen. Daarnaast kan een schema betrekking hebben op een boven- of ondergronds deel van het net, maar een detailweergave binnen een elektriciteit- of gasstation of een kast of een splicing diagram in telecom worden ook beschouwd als schemadiagrammen.

Schematische kaarten in ArcGIS Utility Network Management-extensie
Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. In de ArcGIS Utility Network Management-extension zijn schematische functies intrinsiek aanwezig. Hierbij wordt vanuit een geografische kaart een schemakaart gegenereerd. We hebben het hier dus niet over het construeren van schema’s.

plaatje 4

Afb. Workflow om tot schematische weergave te komen

De stappen, die in een dergelijk proces worden doorlopen, zijn in de figuur hierboven weergegeven. Vanuit de geografische gegevens (selectieset of traceresultaat) wordt een initieel schema gebouwd, waarbij er voor alle betrokken assets schema representaties (edges en junctions, lees lijn- en puntvormige structuren) ontstaan. Vervolgens kunnen er meerdere beschikbare schemaregels worden toegepast. Het doel hiervan is reduceren of toevoegen van bepaalde objecten, edges of junctions. Het wel of niet weergeven van een container met inhoudelijke componenten zoals station, kast of een HDPE-buis, met kabels tot fibers daarbinnen, of de relatie met dragende structuren. Denk aan een hoogspanningsmast. Als laatste stap kunnen dan een of meerder layouts (orthogonaal, boomstructuur) worden toegepast om tot een uiteindelijke schemakaart te komen.

plaatje5

Afb. voorbeeld diagram van afsluitersectie met aansluitingen

Diagram-templates
Dit totale proces kan samengevat worden in een diagram-template om steeds eenzelfde schematisatie proces uit te voeren. Dit samenvatten wordt binnen de ArcGIS Utility Network Management-extensie typisch met Model Builder (zie onderstaande figuur) en/of met Python gedaan.

plaatje6

Afb. Model om een diagram te genereren

In de ArcGIS Utility Network Management-extensie wordt een aantal voorbeeld diagram templates meegeleverd. Met behulp van een rijke set geoproces tools voor schema-regels en schema-lay-outs kunnen er ook specifieke diagram templates worden samengesteld, die wellicht beter passen in de operationele ondersteuning van het netwerk.
Diagramfuncties
Diagrammen kunnen verschillend geautoriseerd zijn. Er zijn systeemdiagrammen, waar een gebruiker en zelfs administrator geen bewerkingen op kan uitvoeren. Daarnaast zijn er publieke en private schema’s, wat iets zegt over wie er schemabewerkingen mag uitvoeren.
Diagrammen kunnen in een kaart naast een geografische weergave van hetzelfde net worden getoond. Er is onderlinge interactie mogelijk, waarbij assets uit de schematische kaart ook zichtbaar worden gemaakt in de geografische kaart en vice versa. Diagrammen kunnen van tijdelijke aard zijn in een gebruikersessie, maar ook worden opgeslagen om te worden hergebruikt.

Het terugvinden van diagrammen kan door naast gebruik te maken van een unieke naam ook door herkenbare tags te gebruiken. Diagrammen kunnen gesynchroniseerd en geactualiseerd worden met de geografische brondata. Synchroniseren is het corrigerende proces’ waarbij er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de geografische kaart waardoor de schematische kaart ‘out of sync’ is. Dit is een validatie proces van de nettopologie. Actualiseren is het proces waarbij het schema zelf wordt geactualiseerd (nieuwe, gewijzigde en verwijderde assets). Dit heeft alleen betrekking op de verschilsituatie.
Uiteindelijk is het ook mogelijk om schema’s te delen met anderen. Er zijn export- en importfuncties om schema’s van één database-omgeving naar een andere te brengen.

Dit blog is het vierde uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn functionele ontwikkelingen op gebied van editing en tracing uitgediept. In het volgende blog worden de migratie-aspecten belicht.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schematische weergave binnen een Utility-netwerk

The Science of Where: inzichten maken enthousiast

Als market developer mag ik verkennen wat professionals hebben aan het visualiseren van hun geografische informatie: waar iets is. Veel mensen kennen kaarten alleen van het opzoeken van een locatie in Google Maps of het navigeren in de auto. Een ‘dot on the map’ is in hun beleving al informatief. Hoe mooi is het om deze mensen te laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn als je verder gaat dan alleen een punt op de kaart?

Inzichten

Op een ‘waar-vraag’ geeft data op een kaart inzichten. Inzicht over de relatie van een locatie met de buurt en de wijk rond de locatie. De vastgoedwereld ontdekt dit nu. De professionals in deze sector gebruiken kaarten om een pand te laten zien in een prospectus (wettelijk vereist document, vaak juridisch), maar hadden geen idee dat ze de waarde van panden ook kunnen analyseren door gegevens vanuit de omgeving erbij te betrekken. Echt nieuwe inzichten dus.

Praktijk

Tijdens een van de presentaties laten we hen zien hoe je als retailer een locatie kunt zoeken voor een nieuwe vestiging. Data over de bewoners in de wijk, concurrerende retailers en uitgaven patronen van de potentiele klanten kunnen inzicht geven in de beste locatie. Een vastgoedmanager kan hierdoor potentiele klanten beter informeren en op een duidelijke manier inzichtelijk maken waar ze het best kunnen investeren.

Enthousiasme

Van het enthousiasme dat ik terugkrijg van deze mensen, waarbij echt de ogen open gaan, krijg ik veel energie. Die energie kan ik weer in mijn werk steken. The Science of Where betekent voor mij dan ook dat geo-informatie mensen enthousiast maakt. Ze ontdekken dat ze een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kunnen gebruiken binnen hun werkprocessen en daardoor betere inzichten krijgen en hun werk beter kunnen doen. Als mensen enthousiast weggaan na een presentatie of workshop weet ik dat we mensen weer nieuwe inzichten hebben gegeven en dat ze weten wat ze aan The Science of Where hebben.

ScienceOfWhere_Maria_1920X1080

Posted in Achter de schermen, The Science of Where | Reacties uitgeschakeld voor The Science of Where: inzichten maken enthousiast