Maandelijks Archief: november 2013

Is 3D het nieuwe 2D?

Om 3D te introduceren gebruik ik altijd onze eigen kijk op de wereld. Onze wereld is 3D en we kijken dus ook naar onze wereld in 3D. Omdat wij in zo’n wereld leven, sluit het in kaart brengen van de wereld in 3D veel beter aan bij onze belevingswereld. Het biedt daarom ook veel aanvullende inzichten. Ik vind het fascinerend om te zien hoe analyse en visualisatie in 3D vaak sneller begrip en meer inzicht biedt.

 

3D biedt veel aanvullende inzichten

3D biedt veel aanvullende inzichten

Een goede green is een zonnige green
Neem een schaduwanalyse. Voor de meeste mensen is dit wel het duidelijkste voorbeeld van een 3D-model. In ArcScene is van gebouwen het volume van een schaduw te berekenen en zo te bekijken wat de impact van een nieuw te ontwikkelen gebouw is. Schaduwanalyse beperkt zich echter niet alleen tot de stedelijke omgeving. Zo kreeg ik laatst de vraag om de beschaduwing van een golfbaan in kaart te brengen, zodat de beheerders kunnen zien welke bomen veel schaduw op de green werpen en zo de groei en gezondheid van de grasmat op de green beperken.
Een goede green is immers een zonnige green.

Containers omslingerd met wortels?
Een ander voorbeeld waarin 3D mij overduidelijk nieuwe inzichten geeft, is ‘clash detection’. Dit geeft antwoord op de vraag of objecten elkaar in de weg gaan zitten. Een interessante casus in dit kader is de ‘Ondergrondse Panoramafoto’ van de gemeente Rotterdam. Deze ondergrondse panoramafoto bestaat uit een 3D-omgeving met alle ondergrondse objecten en infrastructuur. Het doel is hiervan dat de gemeente naast de panoramafoto’s van alles boven de grond, ook gemakkelijk een kijkje kan nemen onder de grond. Op deze manier kunnen ze gelijk zien waar in een straat er het best een ondergrondse container kan worden geplaatst, zonder dat er veel kabels en leidingen omgelegd hoeven te worden en zonder dat het wortelstelsel van een boom (in de toekomst) in de weg zit.

Meer voor de hand liggend
Zomaar twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat het werken in 3D aanvullende inzichten biedt ten opzichte van het werken in 2D. Daarnaast ziet het er vaak  nog mooier uit ook. Dankzij de ontwikkelingen in technologie, in data en in onze kennis, wordt het werken in 3D steeds meer voor de hand liggend.

Verweven in het platform
Wat is er allemaal al mogelijk? Op dit moment is 3D standaard onderdeel van het ArcGIS-platform. Met 3D Analyst is het mogelijk om 3D-data in een geodatabase te beheren, geavanceerde analyses te doen op 3D-data en deze data mooi te visualiseren. Met CityEngine zijn zogenoemde 3D polygonal models te genereren, gebaseerd op geometrie en scripts. Een krachtig middel in urban design. Omdat je kan ontwerpen, terwijl er on-the-fly allerlei statistieken worden berekend over het ontwerp. Met ArcGIS Online is het mogelijk om 3D-modellen die we maken op een laagdrempelige manier in de handen van een groot publiek te brengen.

Integratie van nieuwe technologie
Sinds CityEngine onderdeel is van het ArcGIS-platform, wordt het steeds meer een geïntegreerd onderdeel van ArcGIS. Eén van de eerste stappen die hierin is genomen is het ondersteunen van de geodatabase als een uitwisselingsformaat en de komst van de CityEngine-webscenes in ArcGIS Online. In ArcGIS 10.2 is ook een CityEngine-toolbox toegevoegd. Hiermee kunnen webscenes rechtstreeks gemaakt worden vanuit ArcScene en kunnen CityEngine-rule packages worden gebruikt om in ArcGIS procedurele 3D-geometrie te genereren. CityEngine 2013 biedt ook een aantal functies die handig zijn voor de GIS-gebruikers. Zo kunnen straten automatisch de juiste breedte krijgen, omdat ze aangroeien tot de perceelgrenzen, is het gemakkelijker om opritten en afritten te modelleren en kunnen regels geëxporteerd worden als rule packages.

U bepaalt of 3D het nieuwe 2D wordt.

U bepaalt of 3D het nieuwe 2D wordt.

Oneindige 3D-scenes online
Het blijft niet bij deze integraties, meer 3D staat om de hoek. Door nieuwe streaming technologie wordt het mogelijk om 3D-data te streamen naar de browser, waardoor virtueel oneindig grote 3D-omgevingen probleemloos online kunnen worden bekeken. Online biedt dus binnenkort een veel rijkere 3D-omgeving, waar dit nu nog alleen 2D is. Daarnaast wordt het bekijken van 3D-omgevingen ook mogelijk in de volgende generaties apps voor smartphones en tablets.

Het nieuwe 2D?
We zullen zien dat 3D steeds meer geïntegreerd wordt in de manieren waarop we werken. Het ArcGIS-platform is daar klaar voor en we zullen hier ook in de komende tijd aandacht aan blijven besteden. Hoe zou het werken in 3D in uw dagelijkse praktijk tot aanvullende inzichten kunnen leiden…? Wordt 3D daarmee het nieuwe 2D? Ik denk dat u degene bent die dat bepaalt. Het enthousiasme waarmee op de organisatie van onze eerste 3D-workshops is gereageerd, belooft in elk geval veel goeds!

Interesse in 3D? Neem ook deel aan de workshop CityEngine!
Lees meer over deze workshop…

Posted in 3D, Achter de schermen, ArcGIS | Tags: , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Is 3D het nieuwe 2D?

De Holy Grail van de cartografie onthuld

Automatische generalisatie wordt wel de ‘holy grail’ van de cartografie genoemd, het is een zeer lastig vraagstuk. Tijdens mijn studie en promotieonderzoek heb ik onderzoek gedaan naar automatische (cartografische) generalisatie. Sinds die tijd heb ik regelmatig in projecten meegewerkt waar generalisatie een rol speelt.

 

Automatische generalisatie met ArcGIS. </br>Boven de 1:50.000 handmatig gemaakt, </br>onder de automatisch gerealiseerde </br>TOP50NL-kaart.

Automatische generalisatie met ArcGIS.
Boven de 1:50.000 handmatig gemaakt,
onder de automatisch gerealiseerde
TOP50NL-kaart.

Verplaatsen
Het oplossen van het generalisatievraagstuk is gelukt. In 2011-2012 heb ik mee mogen werken met een team van het Kadaster, dat de geautomatiseerde generalisatie van TOP10NL naar TOP50NL heeft ontwikkeld. De schaalstap van 1:10.000 naar 1:50.000 is bijzonder moeilijk omdat naast het puur terugbrengen van informatiedichtheid ook het verplaatsen van objecten een rol gaat spelen. Een belangrijk gebouw naast een snelweg zou anders op de snelweg geprojecteerd worden. Sinds versie 10 biedt ArcGIS de tools om dit vraagstuk te tackelen.

Belangstelling
Het Kadaster-project won afgelopen zomer een prijs op de Esri International User Conference in San Diego en staat inmiddels wereldwijd in de belangstelling. Ook de Ierse topografische dienst (OSi) heeft interesse. OSi wil graag het hele schaalbereik van ongeveer 1:10.000 tot 1:250.000 automatisch afleiden uit hun basisdata die op een schaalniveau van ongeveer 1:1.000 tot 1:2000 wordt ingewonnen. Ze zijn daarbij geïnteresseerd in output, zowel voor het web als voor traditionele, papieren kaarten.

Werking & Workflow
En zo gebeurde het dat ik – dankzij het project bij het Kadaster – samen met Paul Hardy van Esri afgelopen jaar een workshop automatische (cartografische) generalisatie mocht verzorgen voor OSi. Paul heeft in het verleden het team geleid dat de cartografische representaties heeft ontwikkeld en heeft de basis gelegd voor de Optimizer-techniek die nu in de verplaatsingstools wordt gebruikt. Hij heeft daardoor veel inzicht in de werking en achtergronden van deze tools. Tijdens de workshop heeft Paul dan ook met name de (werking van) de individuele generalisatietools uitgelegd en liet ik vooral de workflow en de rol van de tools van het generalisatieproces zien, zoals het Kadaster dit toepast.

Inwerken
Het geheel leidde tot een heel open discussie met OSi over de mogelijkheden van de tools, maar ook over de onmogelijkheden en hoe je van de geoprocessing-omgeving van ArcGIS gebruik kunt maken om daarmee om te gaan. Dit wekte dusdanig veel vertrouwen dat OSi automatische generalisatie wil gaan realiseren. In voorbereiding op de tender voor dit project hebben Paul en ik inmiddels een tweede workshop verzorgd om een team van Esri Ierland in te werken op generalisatiegebied.

Profiteren
Kortom, een heel interessant voortvloeisel uit de basis die het Kadaster heeft gelegd. Het generalisatievraagstuk, waarmee men wereldwijd al dertig jaar worstelt, hebben we kunnen oplossen. Het Nederlandse landschap is vrij specifiek, dus zouden organisaties in het buitenland tegen situaties aan kunnen lopen die we nog niet zijn tegengekomen (denk aan de generalisatie van een berglandschap). Maar de Holy Grail van de cartografie lijkt nu gevonden en daar kunnen veel organisaties van profiteren!

Posted in Achter de schermen, ArcGIS | Tags: , , , | 1 Comment

Duidelijk toch? Toch maar even vastleggen!

Ik zie het vaak gebeuren en misschien is het wel herkenbaar: er is hard (over)gewerkt om een nieuwe app of website op tijd op te leveren, maar de opdrachtgever is niet eens blij! Bij oplevering blijkt dat er iets heel anders werd verwacht. Dat is vervelend voor de maker en voor de opdrachtgever, maar is er iets te doen om dit een volgende keer te voorkomen?

Misschien is het duidelijk wat er gemaakt moet worden, maar dan is het vast ook niet moeilijk om dat op te schrijven.

Misschien is het duidelijk wat er gemaakt moet
worden, maar dan is het vast ook niet moeilijk om
dat op te schrijven.

Verwachtingen managen
Het voor de hand liggende antwoord is dat je de verwachtingen vooraf moet managen – verwachtingen over tijd, geld en inhoud. In deze blogpost wil ik stilstaan bij het managen van de verwachtingen over de inhoud, hier gebruiken we in de IT meestal requirements voor.

Geanimeerd voorgesprek
Soms hoor ik weleens dat het niet nodig is om de requirements vast te leggen. “Het is toch duidelijk wat je moet maken?”, wordt dan gezegd. Misschien is het inderdaad helemaal duidelijk, maar dan kan het vast ook niet moeilijk zijn om de inhoud even op te schrijven, toch? Vaak genoeg heb ik meegemaakt dat bleek dat we elkaar in dat geanimeerde voorgesprek toch niet helemaal goed hadden begrepen. Vergeet niet dat de kosten van het oplossen van fouten steeds hoger worden, naarmate je verder komt in het ontwikkelproces. Een fout in de requirements is zo aangepast, maar het wordt snel vele malen duurder om dezelfde fout op te lossen als je er pas achter komt bij het testen.

requirements-opschrijven1

Een fout wordt snel vele malen duurder om op te
lossen als je er pas achter komt bij het testen.

Kwaliteit als eis
Inhoud kent nog een andere dimensie. Performance kan bij GIS-systemen door de hoeveelheid data een aandachtspunt zijn, reden om het hier vooraf eens over te hebben. Dit zijn de kwaliteitseisen, ook wel non-functional requirements genoemd. Hoe lang mag het openen van deze kaartlaag duren bij deze extent en op dit schaalniveau? Soms wordt er gemakkelijk vanuit gegaan dat security een verantwoordelijkheid is van de IT-afdeling, maar het is verstandig er op zijn minst eens over te hebben met wat voor user id de gebruikers moeten inloggen. Het klopt, dit zijn vaak moeilijk grijpbare onderwerpen. Maar als bij oplevering blijkt dat de opdrachtgever niet tevreden is met de kwaliteit (performance, security, usability, etc), dan heb je vaak een probleem dat zich veel moeilijker laat oplossen dan een bug in een functie.

Eenvoudig beginnen
Mijn advies is om eenvoudig te beginnen. Kijk wat werkt voor het soort projecten dat u doet. Een ding is zeker: als bij uw volgende project de requirements worden vastgelegd, dan hebben u en uw opdrachtgever alvast een verrassing minder bij de oplevering.

Posted in ArcGIS, Developer | Tags: , , , | 1 Comment

Ontwikkelen is als chocolaatjes proeven

Afgelopen week was Londen dé plek voor ambitieuze Geospatial App Developers. Ik ben er ook zo een. De tweede Europese Esri Developer Summit wist maar liefst 389 deelnemers uit 28 landen bij elkaar te brengen. Dat gaf het evenement een interessante dimensie.

dev-summit-europe

MapAttack is een real-time on
location based game.

Hackathon
Op zondag werden de deelnemers uitgenodigd door Esri UK voor de MapAction Hackathon. MapAction is een onafhankelijk organisatie die draait op de inzet van fantastische vrijwilligers. Zij komen in actie tijdens de allereerste en meest kritieke fase van natuur- en andere humanitaire rampen. Daarbij zetten ze hun professionele GIS-competenties in om snel de situatie en noden letterlijk in kaart te brengen. Hoe bijzonder is het dat de winnende app de volgende dag al kan worden ingezet in het door de tyfoon Haiyan getroffen gebied van in de Filipijnen?

Hot topics
Dat tijdens de plenaire sessie van een DevSummit alle hot topics gedemonstreerd worden, werd nu onbedoeld wel erg letterlijk genomen. Dit vanwege een verplichte evacuatie na een brandmelding. Gelukkig konden we de coole demo’s en nieuwe mogelijkheden van het platform later in een mooie presentatie aanschouwen. Keynote-spreker was Amber Case van het nieuwe Esri R&D Center in Portland. Zij daagde ons uit om tijdens de pauze MapAttack te spelen. Een coole urban game waarin de nieuwste technologie voor geofencing (via GPS een gebied virtueel afbakenen) en geotriggers (de geofencing een bepaalde actie laten uitvoeren) is verwerkt.

Speedgeeking
Een belangrijk aspect, naast goede lunches, is tijdens zo’n bijeenkomst kennis uitwisselen en elkaar ontmoeten. Dit kan in ruime mate tijdens de technische sessies, Lightning Talks, User Demo’s en de Dev Lounce. Ik heb interessante gesprekken gevoerd met allerlei ontwikkelaars, bijvoorbeeld met de R&D-developer die aan het product CityEngine werkt. Zo’n Dev Summit is de ideale kans om de mensen achter de schermen op ontspannen wijze te ontmoeten. Heel inspirerend!

dev-summit-europe1

Welke smaak je ook ontwikkelt,
iedereen kan een fijnproever zijn.

Chocolaatjes proeven
Extra spannend wordt het natuurlijk als je zelf met een andere internationale Esri-collega een presentatie mag geven. Hoe maak je een sessie interactief aan het einde van de dag als iedereen al zoveel informatie op heeft moeten nemen? ‘Let’s throw them chocolates’ was de ludieke actie die ook nog eens paste bij het onderwerp ‘communicatie met het ArcGIS-platform’. Ongeacht in welke smaak je ontwikkelt, iedereen kan een fijnproever zijn. Wat heerlijk om een Advanced Topics te mogen presenteren met een echte Pro. Uit de directe feedback heb ik begrepen dat de bezoekers de Europese Esri Developer Summit goed wisten te waarderen en daar gaat het natuurlijk om.

Coderen is sociaal, weet u het nog? Een waardevolle investering voor alle bezoekers. En volgend jaar? Wir sehen uns in #Berlin.

Posted in Achter de schermen, ArcGIS, Developer | Tags: , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelen is als chocolaatjes proeven

Support engineer – The Making Of

Deze week had ik het voorrecht een nieuwe collega in te werken. Als klant heeft u mogelijk (regelmatig) contact met collega’s van de supportafdeling bij Esri, maar hoe wordt iemand nu eigenlijk support engineer? Hier is geen standaard opleiding voor. Wij leiden daarom zelf onze mensen op. In deze blog nemen we een kijkje in hoe dit proces verloopt: Support engineer – The Making Of.

Afgelopen week is Jan-Willem Moerman begonnen op de afdeling Support.
Afgelopen week is Jan-Willem Moerman
begonnen op de afdeling Support.

Welkom
Deze maand is Jan-Willem Moerman bij ons begonnen. Hij komt vers van zijn universitaire opleiding en is meer dan welkom. De eerste dagen verlopen vermoedelijk niet veel anders dan bij andere bedrijven. Hij maakt kennis met het team, leest de belangrijkste werkprocessen door, leert over de organisatie en zorgt ervoor dat hij lekker met zijn laptop kan werken.

Inwerken
Dan begint de echte inwerkperiode. Nieuwe mensen beginnen bij onze afdeling op de ‘1e lijns’. Dit is het proces van het verwerken van de binnenkomende e-mail, het aannemen van de telefoon en het in de wachtrij zetten van de vragen die worden ingestuurd via het klantenportaal. In het begin is het vooral meekijken, want er zijn heel veel dingen die je moet weten bij de 1e lijns. Gelukkig beschikken we over een uitgebreid kennisdossier waar bijna alles in terug te vinden is. Voor de overige vragen zijn er in het begin altijd collega’s van support in de buurt die kunnen helpen. Dat is belangrijk wanneer Jan-Willem steeds meer zelfstandig de 1e lijnsvragen oppakt.

Spannend
Op een dag komt de vuurdoop, dan zit Jan-Willem even helemaal alleen op de afdeling. Altijd een spannend moment. Natuurlijk zijn er altijd collega’s via hun mobiel bereikbaar mocht er echt iets gebeuren. Zo zorgen we niet alleen goed voor onze klanten, maar ook voor onze eigen medewerkers. De maanden dat Jan-Willem op de 1e lijns ‘zit’ leert hij veel over het soort vragen die er binnenkomen, en hij leert de klanten een beetje kennen. Ook krijgt hij steeds meer handigheid in de standaard processen en leert hij de mensen op de afdeling steeds beter kennen.

Opleidingen1

Medewerkers van Esri doen onder meer
ArcGIS-trainingen om nieuwe kennis op te doen.

Studie
Tijdens deze hele inwerkperiode wordt ook veel tijd gestoken in studie. Te beginnen met de basistrainingen, en daarna steeds meer richting specialisaties. Veel van deze trainingen kunnen klanten ook volgen, u loopt dus regelmatig de kans dat u in een training zit samen met een Esri-medewerker. Maar ook veel zelfstudie en leren in de praktijk is onderdeel van deze beginperiode.

Support
Wanneer Jan-Willem goed is ingewerkt op de 1e lijns zal hij langzaam maar zeker ook supportvragen op gaan pakken. Te beginnen met eenvoudige vragen. Af en toe zal hij al in staat zijn een klant aan de telefoon meteen te helpen. En zo worden zijn werkzaamheden stukje bij beetje uitgebreid. Per werkweek zal het deel studie zal steeds minder worden, terwijl de bestede tijd aan supportvragen zal toenemen.

De cyclus begint opnieuw
En dan op een dag zal er weer een nieuwe collega worden aangenomen op support, deze zal dan op termijn een aantal 1e lijns diensten van Jan-Willem overnemen, en Jan-Willem gaat langzaam maar zeker de kant van support engineer op. De nieuwe persoon begint weer met kennismaken en het inwerken, en zo verder.

A work in progress
Is Jan-Willem klaar op het moment dat hij geen 1e lijns meer doet? Nee, zo werkt het niet. Een support engineer blijft ‘a work in progress’. Elke dag leren we weer wat nieuws, onze kennis blijft zich uitbreiden. Er komen nieuwe producten en nieuwe versies bij en we zoeken andere specialisaties. Zo blijft het werk altijd een leuke uitdaging en kunnen we klanten goed op weg blijven helpen!

Posted in Achter de schermen, Esri | Tags: , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Support engineer – The Making Of