Hoe (de afdeling) GIS kan aansluiten op Business Intelligence

Dat een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan aansluiten op BI-platformen is inmiddels steeds meer terug te zien in het gebruik van visualisaties door BI-leveranciers. En hoe kan de GIS-professional dan samenwerken met het BI-domein. In dit blog sta ik stil bij de vermenging van beide werelden, maar wel vanuit een GIS-perspectief. En deel ik een stappenplan om pro-actief de samenwerking te zoeken.

Als GIS-professional, begrijpt u de waarde van een analyse. Met GIS-analyses brengt u zaken aan het licht die anders onzichtbaar waren gebleven voor uw organisatie. Dit zijn analyses die vaak voortkomen uit geografische vragen. Maar hoe zit het met de andere vraagstukken in uw organisatie? In dit blog neem ik u in 5 stappen mee en leg ik uit hoe GIS en Business Intelligence (BI) elkaar vinden en als ruimtelijke analyse het beste antwoord geven.

1800 Den Haag met BigData

Stap 1. Aanvaard dat niet alle vragen geo-vragen zijn
Als GIS’er denkt u geografisch. Omdat 80% van de data een locatiecomponent heeft, is dat niet vreemd. Veel van de vragen die worden gesteld, zijn wel geografisch, maar worden niet zo ervaren. Deze vragen kunt u wel beantwoorden. En hoe zit het met de overige 20% van de data, die (nog) niet geografisch is? Wie weet is het mogelijk om daar  extra inzicht te bieden. De eerste stap om los te laten en te erkennen dat niet alle vragen waar u mee aan de slag kunt, geografisch gesteld worden, ook als ze wel een geografisch vraagstuk (kunnen) zijn.

Stap 2. Geef het antwoord én geef een kaart
Van alle (geografische) BI-vragen die aan u worden gesteld, eindigen niet alle antwoorden in een kaart. De analyses zijn weliswaar geografisch en de visualisatie daarvan is vaak een kaart. Het antwoord waar de persoon om vraagt kan een kaart zijn, maar het resultaat kan ook een staafdiagram, een taartdiagram, grafiek of een specifiek getal in een tabel zijn. De vervolgvraag op het antwoord gaat vaak over de locatie waar dit getal precies vandaan komt, of op welk gebied het specifieke effect betrekking heeft. De kaart meteen meeleveren is daarmee een kans om de vervolgvraag al proactief te beantwoorden.

Stap 3. Denk dynamisch: bundel krachten
Kennis delen en afstemmen is belangrijk. Collega’s of andere afdelingen benadert u op een manier die past bij hun werkcultuur en -niveau. Maar welk verschil kunt u maken? Breng daarvoor eerst een aantal zaken in kaart. Wat doet uw organisatie met de al beschikbare data? Welke afdelingen zijn hier – naast de BI-afdeling, bij betrokken? Worden bijvoorbeeld al diverse bronnen van data gecombineerd? En wat is de goede ingang om het gesprek aan te gaan over de waarde van locatie hierin? Speelt innovatie een belangrijke rol binnen uw organisatie? Zijn er innovatieprojecten waar ook GIS een rol speelt of kan spelen? Bundel krachten!

Stap 4. Begin met Insights for ArcGIS
Als u de samenwerking opzoekt, hebt u ook een tool nodig die deze integratie aan datadisciplines ondersteunt. Insights voor ArcGIS is een GIS-tool die ook voor BI’ers goed is te begrijpen. Met Insights for ArcGIS kunt u intuïtief op zoek naar verborgen patronen in uw data. Insights for AcrGIS werkt in een omgeving waar visualisatie en ruimtelijke analyse tegelijkertijd plaatsvinden. Versleep eenvoudig uw gegevens, analyseer en verfijn vervolgens. Stel vragen, krijg antwoorden en deel de inzichten. Met deze tool kunt u op de golflengte van de BI-afdeling afstemmen.

Stap 5. Zoek uw collega’s van de BI-afdeling op met interactie
De data op een interactieve manier visualiseren is in deze tijd een minimale vereiste. Dit betekent dat de grafieken, tabellen en kaarten dynamisch zijn. Door kaarten binnen en buiten uw organisatie te delen neemt het bereik van uw inzichten toe. Nieuwe inzichten doorsturen en bespreken met de BI-afdeling leidt tot nieuwe, completere antwoorden op vragen . Om integraal informatiegestuurd te kunnen werken, is kennis delen en afstemmen belangrijk.

 

Meer informatie
Bijna elk probleem en elke situatie is aan een locatie verbonden. De oplossing van Esri is daarom uw eerste stap naar slimmere besluitvorming en een efficiëntere organisatie. Met deze oplossing kunt u kaarten maken, diepgaande ruimtelijke analyses uitvoeren en antwoorden op uw vragen vinden.

Wilt u meer informatie over hoe locatie-analyse en onze oplossing meerwaarde kan bieden? Neem voor meer informatie contact op met Esri Nederland via Lackó Darázsdi van Esri Nederland via +31 (0)10 217 07 00 of stuur een e-mail naar contact@esri.nl.

Posted in ArcGIS, Esri | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Hoe (de afdeling) GIS kan aansluiten op Business Intelligence

Schematische weergave binnen een Utility-netwerk

Er zijn twee manieren om een utility-netwerk weer te geven. De bekendste en meest gebruikte representatie is de geografische weergave, waarbij de assets op een locatie liggen in de kaart, conform de werkelijkheid. Helaas is dit niet helemaal de waarheid, want voor een elektrisch netwerk in stedelijk gebied zie je dat meerdere kabels in dezelfde geul uitschalig getekend worden. Een andere representatie is daarom een schematische weergave, waarbij vaak concessies worden gedaan over de ligging van assets, en wel rekening gehouden wordt welke assets relevant zijn voor de betreffende schemakaart.

plaatje 1                   plaatje 2

Afb. Geografische weergave                          Afb. Schematische weergave

Schematische kaarten in ArcGIS Utility Network Management-extensie
Schematische kaarten zijn van groot belang in de operatie. Collega’s van bedrijfsvoering zijn gewend het netwerk, verbindingen en schakelingen te beoordelen in een dergelijke diagramvorm. Operationele systemen als SCADA of DMS werken standaard met vergelijkbare schematische weergaven om de realtime situatie in het net te monitoren.

plaatje3

Afb. Deel van een E-netwerk als schemakaart

Schematische weergaven zijn er in diverse vormen, orthogonale schema’s, zwak geografische schema’s en boomstructuren om er enkele te noemen. Daarnaast kan een schema betrekking hebben op een boven- of ondergronds deel van het net, maar een detailweergave binnen een elektriciteit- of gasstation of een kast of een splicing diagram in telecom worden ook beschouwd als schemadiagrammen.

Schematische kaarten in ArcGIS Utility Network Management-extensie
Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. In de ArcGIS Utility Network Management-extension zijn schematische functies intrinsiek aanwezig. Hierbij wordt vanuit een geografische kaart een schemakaart gegenereerd. We hebben het hier dus niet over het construeren van schema’s.

plaatje 4

Afb. Workflow om tot schematische weergave te komen

De stappen, die in een dergelijk proces worden doorlopen, zijn in de figuur hierboven weergegeven. Vanuit de geografische gegevens (selectieset of traceresultaat) wordt een initieel schema gebouwd, waarbij er voor alle betrokken assets schema representaties (edges en junctions, lees lijn- en puntvormige structuren) ontstaan. Vervolgens kunnen er meerdere beschikbare schemaregels worden toegepast. Het doel hiervan is reduceren of toevoegen van bepaalde objecten, edges of junctions. Het wel of niet weergeven van een container met inhoudelijke componenten zoals station, kast of een HDPE-buis, met kabels tot fibers daarbinnen, of de relatie met dragende structuren. Denk aan een hoogspanningsmast. Als laatste stap kunnen dan een of meerder layouts (orthogonaal, boomstructuur) worden toegepast om tot een uiteindelijke schemakaart te komen.

plaatje5

Afb. voorbeeld diagram van afsluitersectie met aansluitingen

Diagram-templates
Dit totale proces kan samengevat worden in een diagram-template om steeds eenzelfde schematisatie proces uit te voeren. Dit samenvatten wordt binnen de ArcGIS Utility Network Management-extensie typisch met Model Builder (zie onderstaande figuur) en/of met Python gedaan.

plaatje6

Afb. Model om een diagram te genereren

In de ArcGIS Utility Network Management-extensie wordt een aantal voorbeeld diagram templates meegeleverd. Met behulp van een rijke set geoproces tools voor schema-regels en schema-lay-outs kunnen er ook specifieke diagram templates worden samengesteld, die wellicht beter passen in de operationele ondersteuning van het netwerk.
Diagramfuncties
Diagrammen kunnen verschillend geautoriseerd zijn. Er zijn systeemdiagrammen, waar een gebruiker en zelfs administrator geen bewerkingen op kan uitvoeren. Daarnaast zijn er publieke en private schema’s, wat iets zegt over wie er schemabewerkingen mag uitvoeren.
Diagrammen kunnen in een kaart naast een geografische weergave van hetzelfde net worden getoond. Er is onderlinge interactie mogelijk, waarbij assets uit de schematische kaart ook zichtbaar worden gemaakt in de geografische kaart en vice versa. Diagrammen kunnen van tijdelijke aard zijn in een gebruikersessie, maar ook worden opgeslagen om te worden hergebruikt.

Het terugvinden van diagrammen kan door naast gebruik te maken van een unieke naam ook door herkenbare tags te gebruiken. Diagrammen kunnen gesynchroniseerd en geactualiseerd worden met de geografische brondata. Synchroniseren is het corrigerende proces’ waarbij er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de geografische kaart waardoor de schematische kaart ‘out of sync’ is. Dit is een validatie proces van de nettopologie. Actualiseren is het proces waarbij het schema zelf wordt geactualiseerd (nieuwe, gewijzigde en verwijderde assets). Dit heeft alleen betrekking op de verschilsituatie.
Uiteindelijk is het ook mogelijk om schema’s te delen met anderen. Er zijn export- en importfuncties om schema’s van één database-omgeving naar een andere te brengen.

Dit blog is het vierde uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn functionele ontwikkelingen op gebied van editing en tracing uitgediept. In het volgende blog worden de migratie-aspecten belicht.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schematische weergave binnen een Utility-netwerk

The Science of Where: inzichten maken enthousiast

Als market developer mag ik verkennen wat professionals hebben aan het visualiseren van hun geografische informatie: waar iets is. Veel mensen kennen kaarten alleen van het opzoeken van een locatie in Google Maps of het navigeren in de auto. Een ‘dot on the map’ is in hun beleving al informatief. Hoe mooi is het om deze mensen te laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn als je verder gaat dan alleen een punt op de kaart?

Inzichten

Op een ‘waar-vraag’ geeft data op een kaart inzichten. Inzicht over de relatie van een locatie met de buurt en de wijk rond de locatie. De vastgoedwereld ontdekt dit nu. De professionals in deze sector gebruiken kaarten om een pand te laten zien in een prospectus (wettelijk vereist document, vaak juridisch), maar hadden geen idee dat ze de waarde van panden ook kunnen analyseren door gegevens vanuit de omgeving erbij te betrekken. Echt nieuwe inzichten dus.

Praktijk

Tijdens een van de presentaties laten we hen zien hoe je als retailer een locatie kunt zoeken voor een nieuwe vestiging. Data over de bewoners in de wijk, concurrerende retailers en uitgaven patronen van de potentiele klanten kunnen inzicht geven in de beste locatie. Een vastgoedmanager kan hierdoor potentiele klanten beter informeren en op een duidelijke manier inzichtelijk maken waar ze het best kunnen investeren.

Enthousiasme

Van het enthousiasme dat ik terugkrijg van deze mensen, waarbij echt de ogen open gaan, krijg ik veel energie. Die energie kan ik weer in mijn werk steken. The Science of Where betekent voor mij dan ook dat geo-informatie mensen enthousiast maakt. Ze ontdekken dat ze een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kunnen gebruiken binnen hun werkprocessen en daardoor betere inzichten krijgen en hun werk beter kunnen doen. Als mensen enthousiast weggaan na een presentatie of workshop weet ik dat we mensen weer nieuwe inzichten hebben gegeven en dat ze weten wat ze aan The Science of Where hebben.

ScienceOfWhere_Maria_1920X1080

Posted in Achter de schermen, The Science of Where | Reacties uitgeschakeld voor The Science of Where: inzichten maken enthousiast

Krachtig nieuw trace analyse framework voor utilities

Welke klanten komen zonder water bij het isoleren van een netdeel? Welke sectie van het gasnetwerk is kathodisch beschermd? Welke netdelen in een gas-of waternetwerk behoren tot een specifieke drukzone? Welke klanten worden er gevoed vanuit de laagspanning zijde van een transformator? Wat is een optimale route voor een nieuwe klant naar een toegangspunt van het glasvezelnet? Traces zijn van belang om de doorstroom van het medium (elektriciteit, data, gas, warmte of water) te bepalen.

Daarnaast kunnen traces ook op connectiviteitsniveau worden toegepast als datakwaliteitstool. Het achterhalen welke assets er netlogisch verbonden of juist niet verbonden zijn in (een deel van) het netwerk is dan het doel.

utility1

Drukzones (in dit geval in een water netwerk gescheiden door zone-afsluiters)

Trace framework
Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. Er is een volledig nieuw trace framework ontwikkeld. Geïmplementeerd als geoproces-tool, met een enorme flexibiliteit in configuratiemogelijkheden. In eerste instantie vanuit een ArcGIS Pro-client. Door de webservices-opzet van het ArcGIS Utility Network Management-extensie kunnen trace analyses in volgende versies ook in web en offline mobiele clients worden uitgevoerd. Daarmee komt het tegemoet aan de wensen van de utility- en telecomsector.

Voorbeelden van traces
Traces beginnen altijd vanuit één of meerdere startpunten, en stoppen bij een eindpunt van het netwerk, een gedefinieerd stoppunt voor dit type trace of een opgevoerde barrière (optioneel).

Een voorbeeld is een isolatietrace in een waternetwerk, waarbij eerst een startpunt wordt gecreëerd voor de trace (meestal een lekpositie in het netwerk). Vanuit dit punt wordt het netwerk beide kanten op doorlopen tot er een gedefinieerd stoppunt wordt bereikt (afsluiter) of een eindpunt van het netwerk.

Verdere verfijning van een dergelijke trace, kan geconfigureerd worden door afsluiters, die niet bedienbaar zijn (open en dicht gedraaid kunnen worden) niet als stoppunt te beschouwen. Vervolgens door vertakte netdelen, die verbonden zijn met het geïsoleerde netdeel en dus niet vanuit een ander punt gevoed kunnen worden toe te voegen aan de isolatietrace. Het resultaat van deze trace zou er uit kunnen zien als in onderstaande afbeelding.

Utility2

Isolatietrace water, incl. niet gevoede (dode einden)

Een tweede voorbeeld is een downstream trace vanuit een MS/LS-station in een elektriciteitnetwerk, waarbij we vanuit de LS-zijde van de transformator alle daarmee verbonden aansluitingen opsporen. Als resultaat zouden enkel de aansluitingen kunnen volstaan, maar er is uiteraard de mogelijkheid om alle assets betrokken in de trace mee te nemen in de resultaatset. De omgekeerde functie om vanuit een aansluiting upstream te tracen naar de transformator in het voedende station is eveneens mogelijk.

Utility3

Downstream trace in Elektriciteitsnet tot alle klantaansluitingen

Utility4

Upstream trace in elektriciteitsnet vanuit een klanten aansluiting

Flexibiliteit van het framework
Het trace analyse framework, biedt een aantal configuratie mogelijkheden om de trace resultaten te sturen. Het betreft hier opties om:

→ Containers (bijvoorbeeld stations) met content (installatiecomponenten) mee te nemen in de trace.
→ Ondersteunende structuren (bijvoorbeeld HS-masten) mee te nemen in de trace.
→Filters; netwerk attributen (bijvoorbeeld alleen afsluiters, die niet in de categorie zone-afsluiter vallen, en geen dienstkraan zijn).
→ Berekeningen: bijvoorbeeld de totale lengte van de leidingen van materiaaltype PVC in de trace.
Gedefinieerde stoplocaties:
→ kunnen bepaald worden door een categorie. Een voorbeeld hiervan is categorie “Kathodische bescherming” en de stoplocaties zijn materiaal overgangen van ST naar kunststof en/of een KB-isolatiestuk.
→of door een conditie, stop de trace na een gemeten lengte van 1500 meter.
→of door specifieke netwerk attributen, bijvoorbeeld stop de trace als de status “buiten bedrijf” is.
→Output: met deze configuratie wordt bepaald welk type assets worden meegenomen in het trace resultaat. De resultaatset is een selectie, die weer als invoer voor aanvullende analyses of voor export naar andere applicaties kan worden gebruikt.

Een van de meest interessante aspecten van dit nieuwe trace framework is dat de toegepaste configuratie kan worden opgeslagen, en vervolgens als favoriet kan worden opgenomen in de user interface ribbon met trace typen en zo eenvoudig hergebruikt.

Dit blog is het derde uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn de geavanceerde edit mogelijkheden beschreven. Het volgende blog gaat over een andere kijk op het netwerk, namelijk via schematische diagrammen.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Reacties uitgeschakeld voor Krachtig nieuw trace analyse framework voor utilities

Dit leert u in een ArcGIS Pro-training

Steeds meer organisaties hebben de overstap naar ArcGIS Pro al gemaakt. Wie van ArcMap naar ArcGIS Pro is geswitcht weet dat het in het begin wel even wennen is. Een training ArcGIS Pro helpt om in een korte tijd effectief met ArcGIS Pro aan de slag te gaan. Maar welke trainingen zijn er en wat leert u in zo’n training?

Een basis om mee te beginnen

Voor wie net een Desktop licentie heeft aangeschaft of wie niet dagelijks met ArcMap heeft gewerkt is Gebruik van ArcGIS Pro een goede start. In deze training leren deelnemers om van data een kaart te maken, te beheren, te analyseren en te delen. Een ideale basistraining over ArcGIS Pro dus.

ArcGIS Pro - Barend

Als er al wat meer ervaring is

Wie al in het verleden ruime ervaring heeft opgedaan met ArcMap, kan de training ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers volgen. Deze training geeft inzicht in de essentiële ArcGIS Pro-terminologie en de integratie van 2D en 3D. In deze training wordt onder meer het in kaart brengen, bewerken, het maken van modellen en analyseren van gegevens behandeld. Daarnaast gaat de training in op webservices en webmaps maken en publiceren.

Voor de programmeurs

Voor de programmeurs bieden we ook wat. Zij ontdekken in de training ‘Programmeren met add-ins’ hoe de functionaliteit via add-ins kunnen worden geïmplementeerd. Als voorkennis zou C# of Visual Basic.NET en de training ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ of ‘ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers’ een goede basis bieden.

In deze trainingen leren de deelnemers hoe ArcGIS Pro SDK wordt gebruikt om add-ins te ontwikkelen die de workflows van een organisatie ondersteunen. Ook worden de belangrijkste ArcGIS Pro SDK-programmeringspatronen, de ArcGIS Pro API en een breed scala aan interface-aanpassingen behandeld.

Leervorm

Iedereen leert op een andere manier en daarom is het goed om te bedenken welke manier van leren het prettigst en effectiefst voor u is. De trainingen Gebruik van ArcGIS Pro en de training ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers zijn zowel klassikaal te volgen als op eigen tempo. Ook zijn er mogelijkheden om de training in uw organisatie voor een groep te organiseren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inhoud van deze training of over de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact op met Esri Nederland Opleiding via opleidingen@esri.nl of via 010 217 07 00.

Posted in ArcGIS Pro, Opleidingen | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Dit leert u in een ArcGIS Pro-training