Category Archives: Tips

In 5 stappen een kaart op je website zetten: kosteloos en zonder gedoe

Eenvoudig, kosteloos en snel een kaartje zonder beperkingen op uw website? De ArcGIS API for Javascript biedt de mogelijkheid om op elke website een geografische kaart te tonen met daarop bijvoorbeeld de locatie(s) van een organisatie. Hoe is een punt op basis van coördinaten op de kaart te zetten en deze kaart op een website toe te voegen?

Kosteloos

Online dienstverlening wordt steeds vaker betaalde dienstverlening. Dat geldt ook voor kaartensoftware. Waar voorheen snel een gratis kaartje aan een website kon worden toegevoegd, betekent dit nu dat er vaker betaalgegevens moeten worden verstrekt of er extra beperkingen zijn. En gaat je kaart viral? Dan kun je verrast worden met een grote kostenpost. Dit maakt het gebruik van diverse kaartaanbieders onzeker. Esri biedt basisfuncties van ArcGIS kosteloos aan en zonder gedoe.

Geen gedoe

ArcGIS is het meest gebruikte platform voor professioneel kaarten maken en het doen van geografische analyses. Via het ArcGIS-platform is het mogelijk om kosteloos een puntje op een kaart te zetten, zonder dat persoonsgegevens of betaalgegevens nodig zijn. Het stukje code, dat iedereen kan aanpassen, is voldoende voor een kaart met een punt.

Wilt u direct met het eindresultaat aan de slag? Op de Github-pagina van Esri Nederland is de code te vinden.

 

Een punt plaatsen op een kaart is eenvoudig. Wat moet je doen? Volg na het maken van een developer-account (zonder extra kosten) de volgende 5 stappen.

Stap 1: Referenties naar de JavaScript API

We beginnen met het importeren van de JavaScript code en stylesheets. Hiermee kunnen we de code gebruiken om onze kaart te genereren. Gebruik hiervoor de volgende regels code:

<link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.8/esri/css/main.css">
<script src="https://js.arcgis.com/4.8/"></script>

Deze regels code zet u in uw webpagina binnen de <head>-element.

Stap 2: Modules inladen

Vervolgens zijn de benodigde modules voor de kaart zelf te definieren. In dit geval zijn dat de Map en de MapView voor het tonen van de kaart. De Graphic gebruiken we om een punt op de kaart te zetten.

<script>
require([
   "esri/Map",
   "esri/views/MapView",
   "esri/Graphic",
   "dojo/domReady!"
], function(Map, MapView, Graphic) {
 // Code to create the map and view will go here
});
</script>

Stap 3: Kaart aanmaken

De kaart bevat onder meer de basiskaart en eventueel extra kaartlagen. In dit voorbeeld gaan we alleen verder met de basiskaart-optie.

      //Construct a Map object
      var map = new Map({
        basemap: "topo"
      });

      //Construct a MapView object
      var view = new MapView({
        container: "viewDiv",
        map: map,
        center: [4.468430, 51.922852],
        zoom: 18
      });

De MapView is het openingsbeeld van de kaart. We stellen hier in op welke locatie de kaart gecentreerd staat en vanaf welke zoomniveau het deze locatie toont.

Stap 4: Voeg een punt op kaart toe

Nu de kaart is aangemaakt, is het tijd om een punt op de kaart toe te voegen. Een punt bestaat uit twee delen: de geometrie voor de positie en de visualisatie (om het punt een bepaalde kleur en stijl mee te geven).

      //Construct a point object
      var point = {
        type: "point",
        longitude: 4.468430,
        latitude: 51.922852
      };

De geometrie bestaat uit een longitude en latitude. In dit geval valt ons punt in Rotterdam,

      //Construct a SimpleMarkerSymbol object
      var markerSymbol = {
        type: "simple-marker",
        color: [226, 15, 5],
        outline: {
          color: [255, 255, 255],
          width: 2
        }
      };

Het puntje krijgt een kleur, zodat het op de kaart is te zien. Hierboven is het punt een rode vulling met witte rand gegeven. Via de Symbol Playground is een eigen stijl te genereren.

      //Construct a Graphic object
      var graphic = new Graphic({
        geometry: point,
        symbol: markerSymbol
      });

Nu het punt klaar is, voegen we deze toe aan de kaart.

      // Add GraphicsLayer to Map object
      view.graphics.add(graphic);

Stap 5: Voeg de kaart toe aan de website

De kaart met punt moet aan de website worden toegevoegd. Het MapView-object geeft met het container-attribuut aan op welke plek in de website de kaart getoond moet worden. Als alle code vervolgens klaar is en de webpagina wordt geladen, zien we het volgende resultaat:

De uiteindelijke code ziet er alsvolgt uit:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no">
  <title>Punt op de kaart</title>

  <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.8/esri/css/main.css">
  <script src="https://js.arcgis.com/4.8/"></script>

  <style>
    html,
    body,
    #viewDiv {
      padding: 0;
      margin: 0;
      height: 400px;
      width: 400px;
    }
  </style>

  <script>
    require(["esri/Map",
      "esri/views/MapView",
      "esri/Graphic",
      "dojo/domReady!"
    ], function(Map, MapView, Graphic) {

      //Construct a Map object
      var map = new Map({
        basemap: "topo"
      });

      //Construct a MapView object
      var view = new MapView({
        container: "viewDiv",
        map: map,
        center: [4.468430, 51.922852],
        zoom: 16
      });

      //Construct a point object
      var point = {
        type: "point",
        longitude: 4.468430,
        latitude: 51.922852
      };

      //Construct a SimpleMarkerSymbol object
      var markerSymbol = {
        type: "simple-marker",
        color: [226, 15, 5],
        outline: {
          color: [255, 255, 255],
          width: 2
        }
      };

      //Construct a Graphic object
      var graphic = new Graphic({
        geometry: point,
        symbol: markerSymbol
      });

      // Add GraphicsLayer to Map object
      view.graphics.add(graphic);
    });
  </script>
</head>

<body>
  <div id="viewDiv"></div>
</body>

</html>

Op Github delen we verschillende andere voorbeelden, zoals een kaart met een basiskaartgalerij en een puntje op basis van een adres.

Bekijk de broncode en andere voorbeelden

Lees meer over de mogelijkheden van ArcGIS en Javascript

Dit blog is mede tot stand gekomen door een bijdrage van Maarten van Hulzen. 

Posted in ArcGIS Online, Developer, Tips | Plaats een reactie

Webtoegankelijkheid: dit is wat u wilt weten

Per 1 juli 2018 treedt hetTijdelijk besluit ‘Digitale toegankelijkheid overheid’in werking. Toepassing van de toegankelijkheidseisen uit EN 301 549 valt dan niet meer onder het ‘Pas toe of leg uit’-regime, maar wordt wettelijk verplicht. Dit besluit stelt echter in artikel 2.2.d expliciet (en volgt daarmee de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties) dat het besluit niet van toepassing is op online kaarten. Enige uitzondering is dat in het geval van kaarten voor navigatietoepassingen de essentiële informatie ook op andere wijze (lees: routebeschrijving in tekst) toegankelijk gemaakt moet worden. Lees de bron

Bron: Microsoft, 2017

Voordeel hebben aan digitale communicatie
Het is een containerbegrip voor een veelheid aan problemen die mensen kunnen hebben met digitale communicatie. Steeds meer en straks bijna alles gaat via websites, apps en smartphones. In Nederland is de digitale penetratie erg groot , meer dan 97% van de bevolking heeft toegang tot internet, hetzij via een PC/laptop of via een smartphone/tablet ([bron: CBS Statline, “internet; toegang, gebruik en faciliteiten”, 8 maart 2018).  Maar met toegang tot de digitale communicatie is het nog niet geregeld. We moeten ook zorgen dat iedereen voordeel heeft van deze vorm van communicatie. 

ArcGIS
Het gaat in het geval van ArcGIS alleen om de Online producten die we maken voor de websites of webapps die openbaar gedeeld worden. We mogen ervan uit gaan dat de desktop producten, de veld apps of dashboards speciaal gemaakt zijn voor specifieke doelgroepen die gewend en bekend zijn met digitale producten. 

Het gaat dus om de webapps en embedded kaarten die we maken voor de openbare websites waarbij je van tevoren niet weet wie er naar gaat kijken of ze het wel gaan begrijpen. 

Om wie gaat het dan concreet? 

Doelgroep Toegankelijkheidsmaatregel
Blinden/ Slechtzienden Bijna alle blinden maken gebruik van een voorlees hulpmiddel. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat deze tools linksboven beginnen en zo door blijven gaan totdat de pagina af is. Het belangrijkst wat hen kan helpen is een telefoonnummer dat ze kunnen bellen. Dus door deze informatie linksboven te zetten help je deze doelgroep het beste. Verder is het belangrijk dat je met de tab-toets kan springen naar het volgende item en dat je ook direct hoort in welk tekstblokje je nu zit, zodat je weet of je door moet of niet. Dit is iets waar ArcGIS in voorziet. Verder moet je dus zorgen dat alles ook voorgelezen kan worden, zoals alt-teksten bij knoppen en plaatjes. Of zoals bij de Web App Builder mogelijk is ook de tabel met de gegevens op de kaart beschikbaar maken zodat deze ook gelezen kunnen worden als regels in een tabel. Gebruik vooral de Web App Builder, Storymaps en de Basic Viewer omdat deze ook getest worden op webtoegankelijkheid en voorzien zijn van alle mogelijkheden voor Alt-teksten en toetsenbord navigatie.
Kleurenblinden Het meest voorkomende probleem is hier het gebruik van rood en groen op ondergronden die ook groen zijn (zoals een luchtfoto). In het algemeen kan je stellen dat als je tegengestelde kleuren gebruikt met een hoog helderheidscontrast dat de meeste kleurenblinden daarmee overweg kunnen. Zie ook https://www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/kleuren/kleuren-in-webpaginas#webkleurenenpaletten voor geschikte web kleuren.
Doven en slechthorenden Geen verdere maatregelen nodig voor deze groep met betrekking tot  online kaarten.
Lichamelijk gehandicapten In het algemeen kan je stellen dat voor deze doelgroep de muisbediening lastig is. ArcGIS moet dus overweg kunnen met toetsenbord bediening. Dat verhoogt de kans dat deze doelgroep met de online kaarten kan werken. Gebruik ook hiervoor vooral de Web App Builder, Storymaps en de Basic Viewer.
Dyslectici/ Laaggeletterden Deze doelgroep is vooral gebaat bij simpele kaarten met simpele weergave en niet teveel knoppen en kaartlagen. Dit sluit aan bij de trend om taakgerichte informatieproducten te maken die alleen de informatie leveren die nodig is. Niet meer en niet minder. Dus een kaart met de “hondenuitlaatplaatsen” en dan niet tientallen kaartlagen waaronder de hondenuitlaatplaatsen maar een kaartje met daarop alleen de hondenuitlaatplaatsen. Met eventueel een legenda met plekken waar ze aangelijnd of los mogen lopen of dat er een plicht geldt om de uitwerpselen zelf op te ruimen. Waarbij je moet afvragen of je niet gewoon hondenpoep moet zeggen. Maak ook niet een webapp met een hele boel knoppen maar alleen de knop(pen) die direct nodig zijn voor het doel, niet wat er technisch mogelijk is. Gebruik vooral geen moeilijke woorden en hou het  kort. Dit is geheel aan de opsteller van de kaart/app om daar op te letten. Dit is niet specifiek iets van ArcGIS.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op.

Posted in Ongecategoriseerd, Tips | Tags: , | Plaats een reactie

Combineer Arcade met HTML voor levensechte pop-ups

Op de Esri GIS Tech is het al voorbij gekomen; het aanpassen van kleuren in de pop-up met behulp van de expressietaal Arcade. Dit is één van de methoden die is toegepast om de pop-up van de hectometerborden zo realistisch mogelijk te maken. De Arcade-expressies zijn toegevoegd in de HTML-code van de pop-up. Door het combineren van de opmaak (HTML) met expressies (Arcade) wordt de opmaak dynamisch aangepast, wat extra mogelijkheden biedt.

Een voorbeeld is het aanpassen van kleur van A-weg of N-weg in het hectometerbord. Om welk type weg het gaat, staat aangegeven in een veld in de service. Op basis van dit veld kan je een Arcade-expressie maken die voor beide opties een hexademicale waarde teruggeeft die de kleur aangeeft. Als vervolgens deze expressie wordt verwerkt in de HTML-code van de pop-up zorgt dit ervoor dat de achtergrondkleur afhankelijk wordt van een veld-waarde.

 

Over de volledige opmaak van het hectometerbord is een blog geschreven die op de website van ArcGIS-blogs is te vinden. Hierin staan de stappen, die zijn genomen voor het aanpassen van de pop-up, in het Engels uitgelegd. Hopelijk inspireert deze blog om de mogelijkheden van Arcade toe te passen op eigen pop-ups.

 

 

Posted in Developer, Tips | Reacties uitgeschakeld voor Combineer Arcade met HTML voor levensechte pop-ups

Over ArcGIS-termen en jezelf er wegwijs in maken

Werken met het ArcGIS-platform kan op veel verschillende manieren: er zijn desktop, online en enterprise-applicaties en daarnaast een scala aan apps voor de tablet of smartphone. Deze applicaties brengen allerlei termen met zich mee, wat soms voor verwarring kan zorgen. Bijvoorbeeld: hebben we het over een webmap of een webapp? Een subtiel verschil, maar in betekenis heel anders. Het is goed voor te stellen dat zowel nieuwe als ervaren ArcGIS-gebruikers soms de terminologie door elkaar halen, zeker als je de technologie niet dagelijks gebruikt.

Sinds eind vorig jaar werk ik bij Esri als trainee en technisch medewerker op de afdeling Support. Inmiddels heb ik een aardig overzicht van het ArcGIS-platform gekregen. Als nieuwe medewerker kwamen er een hoop termen op me af, die nogal op elkaar lijken. Neem bijvoorbeeld features, services en featureservices. De meest ‘beruchte’ termen schreef ik in het begin op notitieblaadjes en hing ze naast mijn computer: denk aan web layer, feature layer en tile layer of Single Use en Personal Use-licentie.

Herkenbaar? Dan zijn de volgende tips bruikbaar, zodat je wegwijs wordt in de wereld van ArcGIS. Wat zijn handige bronnen om begrippen mee op te zoeken? Zelf gebruik ik vaak de online help van producten als ArcMap of ArcGIS Online. Deze zoekfuncties zoeken naar informatie met betrekking tot het product en bieden een vrij uitgebreide documentatie.

Zoek je liever door het gehele ArcGIS-platform heen? Gebruik dan de zoekfunctie op de ArcGIS Resources-pagina. De rubrieken Tools, Tips en Tricks en Technische Artikelen op onze website gaan nog een stapje verder en bieden naast beschrijvingen ook instructies en werkwijzen aan. Ben je op zoek naar algemene informatie over GIS-onderwerpen? Dan kun je de GIS Wiki raadplegen, die eveneens een handige GIS Glossary biedt. Esri heeft overigens ook een eigen GIS Dictionary.

blog-terminologie-arcgis-marleen-mulder-1

Met de innovatie van het platform wordt het ‘ArcGIS-woordenboek’ alsmaar uitgebreid. Zo zit ArcGIS Pro vol met nieuwe snufjes en functies, inclusief nieuwe benamingen als Ribbon, Pane en Task. Gelukkig is daar de ArcGIS Pro Terminology Guide om je een helpende hand te bieden.

Voorheen werden veel termen ook nog vertaald naar het Nederlands. Onlangs is echter besloten om de ArcGIS-help niet meer te vertalen. Dat zorgt voor meer overzicht, want de talen lopen niet meer door elkaar heen. Een voorbeeld is een tekst waar het begrip ‘Tiling scheme’ in staat. Voor het woord was geen geschikte vertaling beschikbaar – het vermoedelijke alternatief ‘tegelschema’ is niet heel duidelijk – waardoor in de Nederlandse tekst allerlei Engelse termen nodig waren.

Soms ontstaan er spontaan grappige combinaties. Laatst vroeg iemand mij vol overtuiging naar ‘ArcGIS Offline’. Dat bestaat niet als term, maar ik vond het een leuke vondst. ArcGIS is in feite een taal die je je eigen moet maken om het goed te leren spreken. Mocht je niet over een talenknobbel beschikken of simpelweg geen tijd hebben om je erin te verdiepen; bij Support begrijpen we dat goed. Je kunt gelukkig altijd terugvallen op de notitieblaadjes, het woordenboek of de zoekkracht van internet. Mocht je er echt niet uitkomen, dan zijn de support engineers bereid je te helpen.

blog-terminologie-arcgis-marleen-mulder-2Bron afbeelding: Esri South Afrika

Posted in Achter de schermen, ArcGIS, Tips | Tags: , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Over ArcGIS-termen en jezelf er wegwijs in maken

Alles wat u wilt weten over ArcGIS Pro

Er worden regelmatig vragen gesteld over de verschillen tussen ArcMap en ArcGIS Pro. Om deze vragen te beantwoorden heb ik onlangs een Q&A opgesteld aan de hand van de paneldiscussie met de ArcGIS Pro-ontwikkelaars op de afgelopen Esri International User Conference. Heel handig, daarom delen we deze Q&A.

→ Op welk moment zijn ArcGIS Pro en ArcMap volledig gelijk aan elkaar?
Er is geen exacte datum aan te wijzen waarop ArcGIS Pro en ArcMap exact gelijk aan elkaar zijn. Een groot aantal gebruikers voert momenteel de gangbare workflows al uit in ArcGIS Pro en zij doen dit vaak efficiënter dan in ArcMap. Houd vooral de ArcGIS Pro Roadmap in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen!

→ Wanneer is geodatabase administration, zoals replicatie, check-outs en versiebeheer mogelijk in ArcGIS Pro?
Dit is binnenkort beschikbaar.

→ Wanneer wordt het mogelijk om vanuit ArcGIS Pro direct naar ArcGIS Server te publiceren?
Op dit moment zijn er geen plannen om services direct vanuit ArcGIS Pro te publiceren naar ArcGIS Server. Het publiceren van services naar ArcGIS Server verloopt op dit moment via Portal for ArcGIS, een onderdeel van ArcGIS Enterprise. De suggestie om dit mogelijk te maken is reeds geplaatst op ArcGIS Ideas.

Heeft u nog meer suggesties waarmee de software op een succesvollere manier kan worden ingezet binnen organisaties? Dan kunt u deze kenbaar maken via ArcGIS Ideas.

→ Komt er een command line-functionaliteit in ArcGIS Pro beschikbaar?
Het antwoord op deze vraag is: Python. Python bevat een groot scala aan mogelijkheden en modules, waaronder ArcPy en de ArcGIS API for Python. In ArcGIS Pro is het Python-window direct te gebruiken. Tot slot kan worden gemeld dat R (een programmeertaal) is geïntegreerd in ArcGIS Pro via de R-bridge.

→ Gaat ArcGIS Pro PDF en TIFF-formaten ondersteunen?
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om ‘geo-enabled’ PDF-bestanden in ArcGIS Pro beschikbaar te maken.

→ Welke geoprocessing tools zijn beschikbaar in ArcGIS Pro?
95% van de ArcMap-tools zijn momenteel beschikbaar in ArcGIS Pro. Bekijk de lijst met tools die op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast biedt ArcGIS Pro een breed scala aan nieuwe tools die niet beschikbaar zijn in ArcMap.

→ Wat zijn de vereisten voor de grafische processor unit (GPU) om ArcGIS Pro te kunnen gebruiken?
De hardware vereisten zijn terug te vinden in de systeemvereisten. Het wordt aangeraden om een high-end GPU te gebruiken in plaats van een ‘gaming’ GPU.

→ Wanneer zal het Utility Network beschikbaar zijn in ArcGIS Pro?
Het Utility Network staat momenteel op de ArcGIS Pro Roadmap onder het kopje ‘nabije toekomst’. De belangrijkste functionaliteit zal op korte termijn beschikbaar komen en hierna zullen de inspanningen gericht zijn op het continue verbeteren van de ‘user experience’ en het toevoegen van nieuwe functionaliteit op de middellange en lange termijn.

→ Kunnen er meerdere instances van ArcGIS Pro tegelijkertijd worden opgestart?
Ja, dit is vanaf ArcGIS Pro 2.0 mogelijk.

→ Is het mogelijk om bestanden te verslepen tussen verschillende openstaande instances?
Deze functionaliteit is op dit moment nog niet beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om dit te implementeren in de 2.2. release. In de 2.1. release zal het al wel mogelijk zijn om bestanden te slepen vanuit een lokale folder.

→ Worden ArcCatalog-workflows toegankelijker gemaakt in ArcGIS Pro?
Er wordt naar gestreefd om alle ArcCatalog-functionaliteit beschikbaar te stellen in ArcGIS Pro. Er worden continue verbeteringen aangebracht in het ‘Catalog Pane’ en de ‘Catalog View’ en dit proces zal nog enige tijd voortduren. Het advies is om een ‘data management’ project te maken en daarin uw werk te doen. Met meerdere instances van ArcGIS Pro en de mogelijkheid om Panes en Views naar andere monitoren te verplaatsen wordt het steeds beter mogelijk om de traditionele Catalog-beleving te creëren.

→ Welke versie van Visual Studio wordt door de ArcGIS Pro SDK ondersteund?
De ArcGIS Pro 2.0 SDK for .Net ondersteunt Visual Studio 2015 en 2017.

→ Hoe maak je ArcMap-annotatie beschikbaar in ArcGIS Pro?
Om ArcMap-annotatie beschikbaar te krijgen in ArcGIS Pro kan de Update Dataset-tool worden gebruikt. Na het upgraden kan ArcMap de annotatie niet goed meer verwerken, waardoor het maken van een kopie wordt aangeraden. In de komende releases zullen er meer tools in ArcGIS Pro beschikbaar komen, waarmee het bewerken van annotatie verbeterd zal worden.

→ Wanneer zal ArcGIS Pro het GeoJSON-formaat ondersteunen?
Het is een veelgehoorde wens, waarvan op dit moment nog niet bekend is waar deze functionaliteit op de Roadmap geplaatst kan en zal worden.

→ Worden Concurrent Use-licenties ondersteund in ArcGIS Pro?
ArcGIS Pro ondersteunt Concurrent Use-licenties. Klanten met een Concurrent Use-licentie in onderhoud zullen de mogelijkheid hebben om hun huidige Concurrent Use-licenties te gebruiken en nieuwe Concurrent Use-licenties aan te schaffen. De meeste klanten maken momenteel gebruik van ArcGIS Online Named Users om gebruikers toegang te geven tot ArcGIS Pro. Lees hier meer over in het technische artikel ‘Toewijzen en beheren ArcGIS Pro-licenties’.

→ Zijn layer packages (.lpk en .lpkx) backwards compatible?
.lpkx-bestanden worden in ArcGIS Pro gemaakt, maar niet ondersteund in ArcMap.

→ Is het mogelijk om voor een gebruiker met een ArcGIS Desktop Basic-licentie editing uit te schakelen?
Het is op dit moment niet mogelijk om dit op het niveau van de applicatie in te stellen. Beperk de rechten van een folder via Windows (‘read only folder permission’). Daarnaast kunnen edit-rechten worden aangepast door middel van List By Editing. De layers die niet bewerkt mogen worden kunnen uitgevinkt worden. Dit laatste kan echter eenvoudig door de gebruiker ongedaan worden gemaakt.

→ Hoe kan de drawing performance in lay-outs worden vergroot?
Zorg voor de meest recente GPU-driver op de machine waarop ArcGIS Pro gebruikt wordt. De driver updates zijn te vinden op de websites van de leveranciers. Bovendien is de performance in ArcGIS Pro 2.0. sterk verbeterd.

→ Worden shapefiles ondersteund in ArcGIS Pro
Ja, Shapefiles worden nog vaak gebruikt en kunnen ook in ArcGIS Pro worden gebruikt.

→ Kunnen ArcGIS Pro en ArcMap tegelijkertijd worden opgestart op dezelfde machine?
Ja, dit is zeker mogelijk.

→ Worden Data Driven Pages ondersteund in ArcGIS Pro?
Ja, ArcGIS Pro Map Series, lees meer hierover in ons technische artikel ‘Hoe kunnen kaartseries worden gemaakt in ArcGIS Pro?’.

→ Vanaf welk moment stopt Esri met het ondersteunen van ArcMap?
De volgende release van ArcMap is 10.6. Deze release zal ten minste 6 jaar ondersteund worden vanaf de releasedatum.

Posted in ArcGIS, ArcGIS Pro, Support, Tips | Tags: , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Alles wat u wilt weten over ArcGIS Pro