Business ziet sales- en marketingtoepassingen van het ArcGIS-platform

Retail-bedrijven, vastgoed en consumer good leveranciers en manufacturing moeten flink veranderen om in de nieuwe economie nog relevant te kunnen blijven. Voor inspiratie konden retailers onlangs naar het internationale Geo Business Seminar in Amsterdam, georganiseerd door Esri Europe. Dat sloot goed aan bij mijn oriëntatie op sales en marketing-toepassingen van het ArcGIS-platform.

Voor de meeste bedrijven is het door ‘internetshoppen’ erop of eronder en is het uur van de waarheid – ook al gaat het economisch beter – aangebroken. Dat vraagt om bedrijfsbrede optimalisatie. Voor retailers moeten veel procesmatige zaken moeten op de schop. Veel winst is er echter ook te behalen door het inzicht dat komt uit het combineren van businessdata (intern en extern), geografische data en normatieve data.

foto1

De waar-vraag

Zakelijk succes vandaag vereist nauwkeurige kennis over wie en waar klanten zijn. Deze stellingname was de basis-aanname van het Geo Business Seminar. Geografie biedt inzichten over de waar-vraag: waar is mijn verkoop, concurrentie en winstgevende activiteit? En: waar bevinden mijn klanten zich? Met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen bedrijven ongelijksoortige gegevens op één plek brengen en locatie gebruiken als een algemene referentie om inzichten te ontsluiten en hun bedrijf te begrijpen.

foto2

Veranderde rol van locatieanalyse

De dag startte met korte visieverhalen rond de bewegingen in de commerciële markten en de rol die locatie hierin speelt. Hierin werden bevindingen gedeeld van het benchmark rapport van RSR Research (December 2017), waarin de veranderde rol van locatieanalyse in de detailhandel wordt beschreven om geografische gegevens te verrijken met nieuwe gegevens zoals demografie, verkeerstromen, inkomsten, koopkrachtinformatie en deze vervolgens om te zetten in nieuwe intelligentie.

Data delen met andere afdelingen

En hoewel retail-bedrijven weten dat er buiten veranderingen aan de gang zijn, denken zij intern nog altijd traditioneel en zuilgericht: elke afdeling voor zich. Veel problemen ontstaan doordat in grote organisaties data niet gedeeld wordt tussen afdelingen waardoor er een zogenoemde sub-optimalisatie plaatsvinden. Van een volledige bedrijfsbrede optimalisatie is pas sprake als data en de inzichten die eruit komen worden gedeeld met de rest van de organisatie.

Daarom vond ik het verhaal van PWC waarin de digitale transformatie aan bod kwam erg tot de verbeelding spreken. Een duidelijke uitleg van hoe analyses op basis van geo-informatie – location analytics, de verschillende consumer goods manufacturing en leveranciers helpt de vloeroppervlakte van hun locatie beter te benutten. Ook kwamen zaken aan bod waar retailers, asset managers, property management-bedrijven geen rekening mee houden in het veld. Of bij het maken van afwegingen bij het kiezen van de juiste locatie bij hun winkel, kantoor of fabriek.

foto3

Het inzicht dat de combinatie van businessdata (intern en extern), geografische data en normatieve data invloed kunnen hebben op winkeltijden, assortiment en uiteindelijk klantbinding en omzet is nog nieuw. Deze data kan ingezet worden om veranderingen op gang te brengen. Er werd getoond hoe retail-vraagstukken kunnen worden getackeld, selecties van vastgoed kunnen worden gemaakt, geanalyseerd, worden verrijkt met additionele databronnen, waaruit vervolgens een advies ontstaat voor een boardmeeting. Daarnaast is het delen van deze informatie door middel van apps binnen de organisatie erg vernieuwend. Door Internet of Things is er steeds meer data beschikbaar.

foto4

Wat organisaties al doen

Dat gegevens over juist demografie, verkeerstromen, inkomsten, koopkrachtinformatie de plaats van de juiste locatie helpen bepalen werd kracht bijgezet aan de hand van klantverhalen van Yum! Restaurants (o.a. bekend van KFC), Belron (o.a. bekend van Carglass), Domino’s Pizza en Pirelli. Allen met een eigen perspectief en invalshoek, gedreven vanuit sales, marketing en operatie, en gericht op optimalisatie van de totale bedrijfsvoering met locatie als uitgangspunt.

Deze klanten waren in hun zoektocht niet altijd alleen, sommige hadden hulp vanuit Esri, anderen werden bijgestaan door Esri-partners zoals: PWC, Knight Frank, Mobalo, Indoo.rs, Smartnotify, MB-Research, Nexiga, MobiGIS, GeoMagis, Geolytics of ValueLab.

foto5

Take-aways

Veel retailers hebben het gebruik van kaarten en ruimtelijke analyses nu top of mind bij het selecteren van de juiste locatie, het samenstellen van assortimenten, het helpen van klanten en het optimaliseren van de bedrijfsstrategie. Location Analytics gaat in elk geval een groot verschil maken in het optimaliseren van de bedrijfsstrategie van de aanwezigen.

Dit bericht is geplaatst in ArcGIS, samenwerken in de keten. Bookmark de permalink.

Comments zijn gesloten.