Publiceren van webservices voor gebruik in GeoWeb

Veel Geoweb-gebruikers publiceren webservices op de klassieke manier voor het gebruik in GeoWeb, namelijk met ArcMap en ArcGIS Server. Echter, de technologie is veranderd waardoor er nieuwe mogelijkheden en nieuwe publicatie-methoden beschikbaar zijn via ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise. In dit artikel leg ik uit welke mogelijkheden er naast de klassieke manier zijn toegevoegd de afgelopen jaren.   

 

ArcGIS Pro 

ArcMap en ArcCatalog zijn de ArcGIS-desktop producten die sinds begin 2000 door zeer veel organisaties in Nederland en in de rest van de wereld gebruikt worden. Sinds 2015 is ArcGIS Pro < link naar productpagina> de nieuwe ArcGIS-desktopapplicatie. ArcGIS Pro is een moderne 64-bit applicatie die data zowel in 2D als in 3D kan visualiseren. Dankzij de ribbon-interface en de mogelijkheid om meerdere kaarten en layouts in één project te gebruiken is het zeker voor nieuwe gebruikers een applicatie waar men snel aan gewend raakt. Voor gebruikers die jarenlang met ArcMap gewerkt hebben is de overgang wat groter. Maar het biedt ook veel nieuwe mogelijkheden die het waard maken om ArcGIS Pro te gaan ontdekken.  

 

Ontsluiting van services 

De ontsluiting van webservices die gebruikt worden in GeoWeb < link naar productpagina>  gebeurde jarenlang door ArcGIS Server. Verschillende services kunnen worden gepubliceerd, zoals mapservices, featureservices en geoprocessingservicesMaar ook op dit gebied zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren.  

 

ArcGIS Server 

De workflow was om in ArcMap een .MXD op te maken en deze vervolgens naar ArcGIS Server te publiceren. De ArcGIS Server stelde deze services dan via een SOAP- of REST-interface beschikbaar. De services werden veelal beschikbaar gesteld zonder authenticatie of eventueel achter een generieke login. 

 

ArcGIS Enterprise 

In de loop der jaren is naast ArcGIS Server ook Portal for ArcGIS beschikbaar gekomen. Qua functionaliteit vergelijkbaar met ArcGIS Online, maar dan een portaal ingericht voor de eigen organisatie op eigen infrastructuur. Portal for ArcGIS werd in eerste instantie als los product meegeleverd bij ArcGIS Server. Een aantal jaar terug zijn onder de naam ArcGIS Enterprise de producten ArcGIS Server, Portal for ArcGIS en de bijbehorende Datastore beschikbaar gekomen.  

Portal for ArcGIS als applicatie voor het beschikbaar stellen van een centraal portaal, waar door middel van het inloggen met een username, gebruikers toegang krijgen tot webservices en applicaties in het portaal. Het ontsluiten van de service wordt gefaciliteerd door ArcGIS Server, die het usermanagement overneemt van het portaal. Dit betekent dat een gebruiker op basis van zijn User Type (GIS ProfessionalCreatorEditor, Viewer, etc.) bepaalde rechten krijgt: Mag hij of zij webservices aanmaken, aanpassen of alleen bekijken? ArcGIS Enterprise is de evenknie van ArcGIS Online, alleen niet in de cloud, maar volledig binnen de eigen organisatie ingericht.  

 

DataStore 

Onder ArcGIS Server draait de DataStore. In de Datastore kunnen alle gebruikers die publiceerrechten hebben data publiceren als hosted featureservices. Deze manier van publiceren wordt ook wel aangeduid als self-service mapping. Een gebruiker kan zelf bepalen wat hij publiceert. Via groepen in het portaal kunnen deze services ook beschikbaar gesteld worden aan andere gebruikers van het portaal. 

Daarnaast kan onder ArcGIS Server nog steeds een zogenaamde Enterprise Geodatabase (gebaseerd op bijvoorbeeld MS SQL Server, Oracle of PostgreSQL) gebruikt worden. Dit is dezelfde Enterprise Geodatabase die ook gebruikt wordt bij een traditionele, standalone, ArcGIS Serveren ook hier wordt het authenticatieproces geregeld door de Portal. Gepubliceerde services op basis van de Enterprise Geodatabase zijn autoritieve services: webservices die door de gehele organisatie gebruikt worden en de belangrijkste data van de organisatie zijn. 

 

Publiceren van webservices via ArcGIS Pro 

Het publiceren van data vanuit ArcGIS Pro gaat iets anders dan vanuit ArcMap. Omdat ook ArcGIS Pro met hetzelfde autorisatie-mechanisme werkt, kan een ArcGIS Pro gebruiker alleen publiceren naar een ArcGIS Enterprise en niet direct naar een (standalone) ArcGIS Server. Alle gepubliceerde services worden op deze manier aangemaakt via ArcGIS Server, maar zijn direct beveiligd via het authenticatieproces van het portaal. De gepubliceerde services worden direct als item beschikbaar gesteld in het portaal. Tijdens of na het publiceren kan aangegeven worden voor welke groep gebruikers binnen het portaal de service beschikbaar is. 

Vanaf GeoWeb 4.1.1. kon GeoWeb met ArcGIS Online secure content zoals secured web maps omgaan. Stapje voor stapje werden de mogelijkheden verder aangevuld. 

In ArcGIS Enterprise worden webservices via zogenaamde webmaps gedeeld binnen applicaties. Te denken valt aan de standaard Webviewer van ArcGIS Enterprise, maar ook alle webtemplates, Dashboards en Web AppBuilder applicaties. Zelfs de Mobiele apps maken gebruik van deze webmaps. 

Sinds GeoWeb 5.1 werkt GeoWeb ook met deze webmaps. Dezelfde webmap kan dus door meerdere applicaties gebruikt worden t.b.v. verschillende werkprocessen. 

 

Wat is een webmap? 

Een webmap bestaat uit een aantal onderdelen. Als eerste is er een basiskaart. Dit kan bijvoorbeeld een topografische basiskaart zijn of een luchtfoto. Bovenop deze basiskaart kunnen één of meerdere kaartlagen uit webservices liggen. Een laag in een webservices kan tijdens het publiceren een opmaak meekrijgen, die kan worden veranderd in de webmap. Ook de laagzichtbaarheid, labels en popups kunnen worden aangepast in de webmap. Zo kunnen er meerdere webmaps gemaakt worden op basis van dezelfde webservices. Zoals eerder opgemerkt is het mogelijk een webmap in verschillende applicaties te gebruiken. In de nieuwste GeoWebapplicaties wordt de opmaak dus ook geregeld vanuit deze webmaps. 

 

Webmap aanmaken 

Het aanmaken van een webmap kan op verschillende manieren gebeuren. De eenvoudigste manier is vanuit ArcGIS Pro. Maak in ArcGIS Pro een Project aan, of gebruik een bestaand Project. Voeg aan de Map één of meerdere kaartlagen toe. Dit kunnen featureclasses uit een file- of Enterprise Geodatabase zijn, maar ook bijvoorbeeld shapefiles, CAD-bestanden en luchtfoto’s. Bestaande webservices kunnen ook worden toegevoegd. 

Publiceren van een webmap gebeurt vanuit het Share-menu. Alle datasets die lokaal op de PC staan worden dan gekopieerd naar de Server en daar gepubliceerd als services. 

Wanneer de data, bijvoorbeeld uit een Enterprise Geodatabase op de server staat, dan zal de data niet opnieuw gekopieerd worden naar de server. Er wordt dan een referentie gemaakt in de webservice naar deze geodatabase. Naast de webmap wordt er dus ook automatisch een webservice aangemaakt.  

Er kan ook gekozen worden om alleen een webservice aan te maken. Hiervoor kan de optie Share>Web Layer worden gekozen. Een webmap kan later in ArcGIS Pro worden gemaakt of ook in de ArcGIS Enterpriseomgeving. 

Tijdens het aanmaken van de webmap en publiceren van de webservice kan worden aangegeven hoe deze gedeeld worden binnen ArcGIS Enterprise. Standaard zal een webmap of webservice met niemand gedeeld worden en dus ook niet toegankelijk zijn. Tijdens het publicatieproces of achteraf, kan dit aangepast  worden naar de hele organisatie of specifieke groepen. 

Nadat dit goed is ingesteld kan in GeoWeb de webmap gebruikt worden om de GeoWeb Viewer in te richten. 

 

 

Heeft u naar aanleiding van deze post een vraag? Neem contact op via contact@esri.nl. 

Posted in ArcGIS Pro | Tags: | Plaats een reactie

Een unieke Esri User Conference

De Esri User Conference is uniek dit jaar zoals het gehele jaar uniek is. Vanwege COVID-19 is de Esri User Conference voor het eerst volledig virtueel. San Diego is stil dit jaar. Niemand hoeft dit keer te vliegen om het helemaal mee te maken. Een mooie kans voor iedereen die al eens naar een User Conference had willen gaan om nu toch te kunnen deelnemen, gewoon vanuit Nederland. De conferentie was al heel groot met zo’n 19.000 bezoekers, maar dit aantal valt in het niet met een vervijfvoudiging van het aantal inschrijvingen voor deze editie.

Ik was daarom heel benieuwd of een virtuele conferentie kan werken. Je gaat natuurlijk niet alleen voor de presentaties. Je gaat er ook heen om mensen te ontmoeten, om op een beurs rond te lopen, om direct te spreken met de product teams over ontwikkelingen in de software en natuurlijk om dat typische Esri-gevoel te krijgen door volledig ondergedompeld te worden in een warm bad van enthousiastelingen.

We hebben nu de eerste dag erop zitten en ik moet zeggen dat ik dat Esri-gevoel zeker heb meegekregen. Ook virtueel kun je mensen ontmoeten, je vindt elkaar zelfs makkelijker zonder hele einden te dwalen door het grote conferentiecentrum. Er is een beurs, de Expo, waar je een virtuele stand kunt bezoeken en met de standbemanning kunt spreken. Net als in het echt is er een MapGallery waar je kaarten van anderen kunt bekijken. Je kunt in chatvensters direct communiceren met de sprekers in de sessies. Je kunt ook later kijken omdat alles opgenomen wordt. En er zijn zelfs virtuele goodies die je kunt downloaden in je virtual swag bag.

Sommige onderdelen zijn vertrouwd: keynote Jack Dangermond
Als vanouds startte de eerste dag met de presentatie door Jack Dangermond over het werk van ArcGIS-gebruikende organisaties, de visie van Esri, de strategie achter het ArcGIS-platform en de nieuwe ontwikkelingen in de software. En alhoewel Jack tegen een lege zaal praatte voelde het direct vertrouwd. Met het thema “Interconnecting Our World” zette Jack zijn visie uiteen op de kracht van geografie. Geografie verbindt de wereld, organisaties, technologie, software en vooral mensen. Dat is opnieuw duidelijk geworden in deze bijzondere tijden. Het is daarom niet vreemd dat juistde Johns Hopkins University de Making-a-Difference-Award heeft gekregen. De universiteit heeft met haar COVID-19 dashboard laten zien dat geografie belangrijk is om data impact te kunnen geven. Zoveel impact zelfs dat wereldwijd honderden lokale versies van dit soort dashboards zijn gemaakt om mensen het juiste beeld te geven en met elkaar de juiste dingen te doen.

 

Technologie helpt daarbij. Technologie maakt het mogelijk om middels webservices onderliggende data met elkaar te verbinden en de juiste informatie in de vorm van steeds innovatievere kaarten, dashboards, StoryMaps en 3D-werelden laagdrempelig aan iedereen aan te bieden. Technologie maakt het mogelijk om dit te doen met steeds meer data, met complexere data analyses, met dynamischere cartografie, vaak realtime en volledig geïntegreerd met andere platformen. Deze nieuwe technologie leidt tot de steeds verdere ontwikkeling van de “geospatial infrastructure”. Deze op webservices gebaseerde geografische infrastructuur helpt organisaties met de transformatie naar het anders omgaan met informatie en daarmee de transformatie van die organisaties zelf.

Demo’s vanuit het Experience Center
Jack heeft, ondersteund door demonstraties, een overzicht gegeven van de nieuwe ArcGIS-ontwikkelingen, voor velen het hoogtepunt van zijn presentatie. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is het volledig cloud-native worden van ArcGIS. Hier is veel vraag naar bij veel van onze gebruikers. Op verzoek van velen heeft Jack ook een nieuwe mobiele app aangekondigd waarin het werken met geografie op een smartphone of tablet wordt geconsolideerd in één app. Iets waar nu nog meerdere apps voor gebruikt worden. Speciaal voor ontwikkelaars die niet uit de GIS-wereld komen, komen er vereenvoudigde API’s waarmee een ontwikkelaar die geen specifieke GIS-kennis heeft mee uit de voeten kan.

Voor mij zijn de live demonstraties tijdens een plenaire presentatie altijd een reden om op het puntje van mijn stoel te gaan zitten. In dit virtuele jaar was ik benieuwd of dat zoals gewoonlijk op hetzelfde podium zou gebeuren als waarvan Jack presenteert. Om de juiste afstand te kunnen houden is hier niet voor gekozen. Alle demonstraties kwamen vanuit een andere ruimte in het hoofdgebouw op de Esri-campus, het Experience Center. Alle drie de demonstraties, de nieuwe Mapviewer, voxels in ArcGIS Pro en suitability-analyses in ArcGIS Pro, laten indrukwekkende nieuwe ontwikkelingen in de software zien.

Nog veel meer de komende dagen
Anders dan in andere jaren is er voor gekozen de plenaire dag op te delen in kortere plenaire presentaties verdeeld over drie dagen. Dit heeft voordelen. Je hoeft niet een hele dag stil te zitten achter je beeldscherm. Daarnaast is dit perfect om de conferentie te volgen op verschillende plekken in de wereld zonder dat je het heel laat of heel vroeg hoeft te maken. De rest van de dag kun je vooraf of achteraf de Expo bezoeken, technische workshops doen of gebruikerspresentaties volgen. Ik kijk uit naar de rest van de conferentie!

Wist je dat je de plenaire sessies terug kunt kijken op YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_yE3TatdZKAXvt_TzGJ6mw

 

Posted in Achter de schermen, Esri | Plaats een reactie

Bereid nu voor op de volgende grote stap in ArcGIS Online Security 

Vanaf december 2020 is het niet meer mogelijk om in ArcGIS Online gebruik te maken van HTTP. Enkel HTTPS zal nog worden toegestaan. Dit HTTPS-only beleid is er om de veiligheid van het ArcGIS platform te garanderen. In dit blog wil ik graag vertellen waarom dit meer »

Posted in ArcGIS Online | Reacties uitgeschakeld voor Bereid nu voor op de volgende grote stap in ArcGIS Online Security 

Het einde van Python 2.7, hoe nu verder met ArcGIS?

Python 2.7 wordt sinds begin dit jaar niet meer door de Python Software Foundation ondersteund. Dit heeft voor opschudding gezorgd, ook bij ArcGIS-gebruikers. Python 2.7 is een belangrijk onderdeel van vele ArcGIS Desktop programma’s zoals ArcCatalog, ArcScene en ArcMap. Het wordt gebruikt voor toolboxes, geoprocessing tools, etc. Dit is ook het dilemma, wat gebeurt er met de ondersteuning van meer »

Posted in ArcGIS Pro, Developer, Tips | Reacties uitgeschakeld voor Het einde van Python 2.7, hoe nu verder met ArcGIS?

Volg je hart! Jij bepaalt je eigen tempo.

Werken bij Esri Nederland

Tien jaar werkzaam bij dezelfde werkgever; dat is toch niet meer van deze tijd? Joris Bak vertelt in zijn blog hoe hij als student met Esri Nederland in aanraking kwam en doorgroeide tot meer dan alleen een manager. Vandaag de meer »

Posted in Werken bij Esri Nederland | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Volg je hart! Jij bepaalt je eigen tempo.